Ugrassprøyting i eng og beite

Rett tid for kjemisk bekjemping av de fleste ugras er på store rosetter før blomsterstengelen strekker seg. For ugras uten typisk rosett på velutviklet bladmasse før blomstring. Ingen middel virker godt mot alle typer ugras, og det er viktig å velge middel ut fra de artene som er problem.

Endringer i midler 2022/2023

Produkt

Tillatt solgtTillatt brukt og lagret

Merknader

Nufarm MCPA 750/MCPA

14.03.2022
14.03.2023
Erstattes av Agroxone(Felleskjøpet)/Metaxon(Fiskå Mølle)Vær obs på vekst-reduksjon

De mest effektive preparater mot de enkelte ugras er vist i oversikten under. Dersom man har kløver i enga er det viktig å velge midler som er mest mulig skånsom mot denne. Disse er markert i tabellen med et kløversymbol.

Det vil alltid bli en avlingsreduksjon med sprøyting, derfor er det viktig å vurdere behovet. De mest aggressive lavdosemidlene som Harmony 50SX bør ikke brukes ved varme forhold seint på våren eller sommeren, da vekststagnasjonen i graset blir betydelig. Det kan da være bedre å vente med sprøytinga til ettersommer/høst.

Planlegg i forhold til beiting

Avpussing et par ganger i sesongen kan holde mye av ugraset i sjakk på beite, men det er også aktuelt med sprøyting mot vassarve, høymole, landøyda, tistel og andre ugras som dyra vraker eller er giftige. Husk da sperrefrist i forhold til beitedyr. Mange ugrasmidler kan gi utslag på lam og andre beitedyr. Best virkning oppnås om våren før blomstring eller 2-3 uker etter avpussing. De mest aktuelle preparater er vist i tabell under. Merk at Express SX er godkjent i varig beite, men ikke i eng til slått.

10 l ryggsprøyte: Del dosering på 5

Ved bruk av ryggsprøyte anbefaler vi å sprøyte slik at det så vidt renner av bladverket. Dette har vist seg å tilsvare en vannmengde på ca. 50 liter per dekar. Til blanding i 10 liter ryggsprøyte brukes da en femtedel av dekar-dosen som er oppført på etiketten, hvis ikke annet er nevnt. F.eks.: Av Mekoprop som er oppført med dosering 200 ml per dekar, skal det da brukes 200/5 = 40 ml til 10 liter.

Mest effektive preparater i eng og beite etter ugrasfloraen(2 sider, trykk pil til venstre)

Sproytetabell 1
Sproytetabell 2