Enga

Værforholdene gjør at grasveksten bør ha gode forutsetninger for å utvikle seg. Det er en del eng som skyter tidlig, og alt etter hvor omfattende dette er, vil ha betydning for tidspunktet for andreslåtten. Eng som ble slått før skyting til førsteslåtten, vil normalt bli stimulert til å skyte tidlig ved neste mulighet. Er det veldig omfattende skyting på det meste av graset i enga, vil volumutviklinga i enga gå svært seint. Da kan det være aktuelt med en litt tidligere slått, for å utnytte de lange sommerdagene en ennå har i god vekst til tredjeslåtten.

Gjenlegget

Der det konstateres mislykka gjenlegg er det nå viktig å gjøre tiltak. For å få mest utav det i år vil det være aktuelt å så bygg og ettårig raigras. For at det skal kunne bli en slått på graset etter slått av korngrønnfôr må dette etableres innen midten av måneden, dvs nå. Et dyrkingsforslag kan være 10 kg bygg eller havre og 3 kg ettårig raigras. Det bør være mulig å få minst 300 FEm på dette, og da vil dette kunne være rimeligere fôr enn det som er å tak i nå denne sesongen.

Beitene

Regnet nå bør kunne gi god vekst i beitene, og det er viktig med beitestellet i et år som dette som krever å utnytte maksimalt av alle fôrressursene. Det å pusse beitene, gjødsle lite og hyppig, ev. stipebeite, vil være viktige tiltak for å gjøre mest mulig utav ressursene. Har man tilgang til utmarksbeite, er det også mye verdt både i form av tilskudd og ikke minst den ekstra fôrressursen.

De som har slått andreslått nå bør nok gjødsle opp normalt iht gjødslingsplanen.