Formålet med forsøksserien var å undersøke virkning av tilførsel av kalium sent i vekstsesongen på overvintring og avling inneværende og etterfølgende år.

Forsøksserien viser ingen virkning av ekstra kalium på lokalt felt i Grimstad. Det ble tatt ut jordprøver før de to gjødslingene og innholdet av syreløselig kalium (K-HNO3) var lavt, mens plantetilgjengelig kalium var middels (K-AL), som indikerer tilstrekkelig K-forsyning fra tidligere.

Avling i kg ts/daa og Fem/daa i tredjeslåtten i forsøksåret, lokalt felt

Ledd

Avl 3.slått (kg ts/daa) 25.sept

FEm-avling 3.slått (FEm/daa)

25.sept

Normal gjødsling

304

250

6 kg ekstra K etter 2.slått

301

257

6 kg ekstra K etter 3.slått

292

240

p

i.s

i.s

Avling 1.slått året etter forsøksgjødsling

Ledd

(gjødsling forsøksår)

Avling 1.slått (kg ts/daa) 10.juni

Normal gjødsling

884

6 kg ekstra K etter 2.slått

861

6 kg ekstra K etter 3.slått

852

p

i.s
Forsøksdata.

Feltvert

Jordart

Gjødsling

Høstet

Tellef Hodnebrog

Sand

10. august 2018 (6 kg K)

1. oktober 2018 (6 kg K)

25. september 2018

Klippeprøve 9.november 2018

10. juni 2019

NIBIO v/Anne Langerud og Anders W. Aune og NLR Agder v/Josefa Andreassen Torp

Skjema jordanalyser
Bla i bildekarusell for analyseresultater fra forsøket
Skjema mineralinnh gras
Bla i bildekarusell for analyseresultater fra forsøket
Skjema forkval analyse NIRS
Bla i bildekarusell for analyseresultater fra forsøket