Det er store variasjoner i regionen, men den drivende sommervarmen setter fart i graset over alt! Sammen med tidlig vekststart betyr dette at de fleste plasser ligger foran fjoråret.


Dette ser man også på blomstring av diverse naturlige arter, som f.eks. løvetann. Eana rapporterer om en varmesum fra 154-480 for Vestland 15. Mai. Blant de høyeste i landet.

Timotei

Tidlige plasser er det like før begynnende skyting! Kanskje allerede i neste uke. Og dermed kan det være noen vurderer slått allerede da, for godt fordøyelig fôr, der det siktes mot minst tre høstinger.

20240514 151044
Timotei fra Nes ved Rosendal. I skuddet kjennes fire strekte leddknuter. Akset må fortsatt utvikles før det skyter ut av bladsliren, trolig om en uke fra 14. mai når bildet ble tatt denne tidlige plassen. Vi kunne telle fire strekte leddknuter, som det ser ut til å ende på i dette fyldige grasbestandet.
20240514 151145
Timotei fra Nes ved Rosendal. I skuddet kjennes fire strekte leddknuter. Akset må fortsatt utvikles før det skyter ut av bladsliren, trolig om en uke fra 14. mai når bildet ble tatt denne tidlige plassen. Vi kunne telle fire strekte leddknuter, som det ser ut til å ende på i dette fyldige grasbestandet.
20240514 151948
Timotei fra Nes ved Rosendal. I skuddet kjennes fire strekte leddknuter. Akset må fortsatt utvikles før det skyter ut av bladsliren, trolig om en uke fra 14. mai når bildet ble tatt denne tidlige plassen. Vi kunne telle fire strekte leddknuter, som det ser ut til å ende på i dette fyldige grasbestandet.

Andre grasarter

Mange naturlige arter i engen, samt hundegras, skyter tidligere enn timotei. Dermed er tidlig høsting av i disse artene en forutsetning for å maksimere fôropptaket, der dette er viktigere enn mengden, som fortsetter å øke drastisk i skytingsfasen. For mange, som gjerne skal klare seg med to høstinger, er det nok likevel riktig å la aksene komme godt ut. Seinere høsting kan gi ammekyr å gjeldkyr noe verdifullt å tygge på. Strandrør kan utgjøre mye av avlingen flere steder. Selv om arten ikke skyter så tidlig, har det vist seg at tidlig høsting er viktig for å få brukende produksjonsfôr til melkekyr.

Raigras skyter ofte tidlig, men pga. usynkron vekst går nedgangen i fordøyelighet saktere enn f.eks. timotei. Flerårig raigras i blandingene holder oppe fordøyeligheten når timoteien skyter.

Fiberfordøyelighet

Fiberfordøyeligheten er normalt unikt god i førsteslåtten, men i varmt drivende vær lignifiseres fiberen i grasstenglene litt ekstra. Dette gjør at fordøyeligheten går enda litt raskere ned enn det utviklingstrinnet skulle tilsi og kan være verdt å ha med i betraktningen hos de som planlegger tre og flere høstinger og jakter høyt grovfôropptak.

Vann

Meldingene framover viser lite nedbør. Dermed kan man med rette begynne å bekymre seg litt for om grasveksten etterhvert tøyles av vanntilgangen. På opplendt jord med lavt moldinnhold, særlig i indre og nedbørfattige strøk, er nok vanning oppe til vurdering for å kunne maksimere grasavlingen. Bare noen har utstyr og forhold som gjør dette regningssvarende. Det kreves store mengder vann til en rotbløyte på 30 mm, som kanskje holder til en liten ukes fordamping i disse dager.

Forholdene for jordarbeiding har vært særdeles gode i det siste. Der det er sådd grasfrø i toppsjiktet er det også etterlengtet med vann. På særlig tørkeutsatte områder bør man nå vurdere å vente med såing til det er utsikter for regn, men på det meste av vestlandsjorden er det nok tilstrekkelig spireråme enda. Dersom spiringen bare såvidt kommer i gang før det blir for tørt, vil grasspirene dø og gjenlegget kan bli skralt.

Beite

Graseveksten går like fort på beitet. Nå vokser graset i munnen på dyrene. Bare der sauene ble sluppet tidlig kan det være at grasveksten er holdt igjen. Regulering av beitetrykket i takt med graset er viktig for god utnytting av beitearealene, men dette kan være en krevende kunst.

20240516 084439
En ekstra tidlig timotei i skyting på Stend i Bergen 16. mai.