Sammen finner vi løsningene

Medlemmer med HMS-avtale får jevnlig besøk på gården hvor rådgiver bistår med å kartlegge arbeidsmiljøet og finne løsninger på arbeidsrelaterte utfordringer. Det er viktig å tenke forebyggende i forhold til både helse og ulykker.

Gjennom våre HMS besøke på gården jobber vi sammen med bonden for å skape en tryggere arbeidsplass, basert på sunt bondevett, gjeldene regelverk og dokumentasjonskrav.

Godt forebyggende arbeid er et viktig tiltak for at gården skal være en sikker og god arbeidsplass. Vi setter fokus på risikovurdering, fysisk og psykisk helse, arbeidsmiljø og bonden som arbeidsgiver.

Erfaring gjør oss løsningsorientert

HMS-rådgiveren kan bli med deg å gå vernerunde på gården. Sammen kan dere kartlegge arbeidsmiljøet og se på hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere farer og risikoer i din hverdag. Rådgiverne har mye erfaring fra mange vernerunder og kan ofte komme med nye vinklinger og tips til løsning.

NLR har utarbeidet dokumenter som er tilpasset dokumentasjonskravene gjengitt i KSL. Det går tydelig frem hva som skal dokumenteres, men det kan være utfordrende og finne gode løsninger på hvordan. Vi har eksempelvis tipslister for vernerunde, el-kontroll og skjemaer for dokumentert opplæring på mange språk.

HMS-rådgiveren har også god kompetanse på risikovurderinger av både arbeidsoppgaver og kjemikalier, og kan bistå deg som bonde med dette arbeidet. Mange bønder er også arbeidsgivere, og det kan være utfordrende å ha oversikt over hvilke rettigheter og plikter dette utløser. Diskuter gjerne dette med din rådgiver.

Bedre tilpasset til deg

Nye KSL skal være mer tilpasset den enkelte bonde. Alle må fylle ut sjekkliste for gården generelt og HMS, deretter velges konkrete produksjoner. Eksempelvis er korn og grovfôr delt opp i forskjellige sjekklister og det samme gjelder de fleste husdyrproduksjoner. Dette skal gi deg mer spesifikke spørsmål om din produksjon samt redusere antallet «ikke aktuelle» spørsmål.

Noen spørsmål i KSL er rene driftsspørsmål som besvares med ja/nei/ikke aktuelt, og andre stiller krav til dokumentasjon. Dokumentasjonskravene er vist både med tekst og farge i nettløsningen. Ved dokumentasjonskrav kan du velge om du vil laste opp dokumentasjonen eller skrive en fritekst. Dersom du benytter Agrilogg eller notatboka fra NLR skriver du det, det er godkjent dokumentasjon akkurat som tidligere.

Nye KSL gir altså brukeren tilgang til å laste opp dokumenter og lagre disse i systemet. De vil gi mulighet for et digitalt arkiv. De opplastede dokumentene kan gis en utløpsdato, noe som vil være praktisk på funksjonstester, sertifikater og annet. HMS-rådgiver kan hjelpe deg med dette på sine besøk eller sende deg med HMS-avtale aktuelle dokumentasjonsskjemaer.

KSL TRYGG – nyttig for deg og din beredskap

KSL Trygg er et mobiltilpasset verktøy med flere nyttige funksjoner som brukes både til oppfølging av eget HMS-arbeid og oppfølging av din KSL på gården. Ved å legge denne til på mobilen din har du KSL med deg i lomma hele tiden. Gjennom KSL-Trygg kan du skreddersy vernerunder, el-kontroller og tiltaksplaner for din gård. I appen ser du dine avvik både fra egen- og eksternrevisjon, og kan lukke de derfra. Det er også en kjemikalieoversikt med risikovurdering og lagring av datablad.

«Appen» har en funksjon for å beskrive og risikovurdere arbeidsoppgaver. Det er viktig å beskrive nødvendige og/eller farlige arbeidsoppgaver på gården. Målet er å minne om risikoforebyggende tiltak slik at jobben kan gjøres på en sikker måte. Dette gir ofte gode diskusjoner, enten mellom de på gården eller bonde og rådgiver. En god beskrivelse er både nyttig for arbeidsoppgaver som utføres sjelden og en del av beredskapen, slik at andre i driften kan utføre dette om du selv ikke kan. Du kan også laste opp beskrivelser og legge til bilder som forklaring. KSL Trygg har også nyttig informasjon om førstehjelp og håndtering/rapportering av ulykker.

Godt HMS arbeid er viktig for alle på gården og gir en tryggere arbeidsplass. Dersom du har behov for hjelp med å få orden på dokumentasjonen og/eller det nye KSL systemet ditt kan en HMS-rådgiver hjelpe deg.

Les også mer om NLR sitt tilbud om HMS-avtale med inkludert bedriftshelsetjeneste.

Ksl logo white bg