Når kriser oppstår, eller belastningen blir for stor i livet, kan det lett bli overveldende. For bønder er jobb, familieliv og fritid så tett knyttet sammen at det er vanskelig å få den avstanden man trenger for å få bearbeidet situasjonen. Bonden kan også være mye alene på gården, og det er kanskje ikke like lett for «kollegaer» å fange opp at utfordringene blir for overveldende.

Hvordan få hjelp utenfra dersom hverdagen har blitt for tung og vanskelig? Det er ikke sikkert at den som sliter makter å be om hjelpen selv, både fordi det er vanskelig å snakke om og/eller fordi man har ventet så lenge at det ikke finnes overskudd til å ta tak i problemene som tårner seg opp.

Verre å snakke om hodet enn ryggen

Det kan være vanskeligere å snakke om at ”det surrer i hodet" enn å snakke om en vond rygg.

Heldigvis har dette blitt litt lettere og litt mer akseptert å snakke om, men vi er dessverre langt fra i mål. Det bør være like naturlig å snakke om psykisk sykdom og utfordringer som de fysiske, men slik er det ikke. Dette varierer selvfølgelig fra person til person, men det er fortsatt tryggest med fysiske «vondter». I utgangspunktet bør det ikke være noen forskjell på om du brekker et bein eller om du brekker en følelse - begge deler gjør vondt, begge deler gror, begge deler setter arr og stor sett blir du bra av begge bruddene … MEN det er ofte mye lettere for andre om du har gips - da forstår alle at du trenger hjelp og det er mye lettere å tilby seg å hjelpe. Vi må fortsette å jobbe aktivt for mer åpenhet rundt dette temaet.

Dagens situasjon med økte kostnader

Mange bønder bekymrer seg for økonomien i disse dager, og mange med god grunn. Summen av økte driftsmidler som diesel, gjødsel, maskinkostnader og strøm gir matprodusentene en ekstra utfordring. Dersom du er bekymret for økonomien er det viktig å ta tak i dette så fort som mulig. Regnskapsføreren din og banken er viktige aktører for å få en god oversikt og eventuelt be om å utsette avdragene litt. Det kan også være lurt å få hjelp til å sette opp et likviditetsbudsjett eller en drfitsplan slik at økonomien kan planlegges så godt som mulig, NLRs økonomirådgivere kan være gode støttespillere her da disse kjenner landbruket og ofte er tilknyttet næringen selv. God rådgivning og planlegging av plantesesongen er også viktige tiltak i form av riktig gjødselmengde, drivstoff og plantevernmidler.

Du finner mer nyttig informasjon i feltene nedenfor.

Hva sliter bøndene med?

Hvilke faresignalene bør du se etter?

Hvem kan kontaktes og hvilken hjelp kan du få?

Samarbeid for bondens beste

Skam eller åpenhet?

5 rad for god bondehelse
Selv enkle ting som disse rådene er lett å glemme når det blir vanskelig.