Stadig flere er bekymret for manglende regn og planter som slutter å vokse, sakte blir gul og noen steder allerede tørker bort. En del av vårkornet har fortsatt ikke spirt på de tørreste stedene. For de som har slått er det lite gras og en del vurderer å vente. Mange dyr er ute på beite, mens enkelte venter også her da tilveksten er dårlig og graset spises raskt opp uten å fornyes. Værmeldingen gir heller ikke løfte om rask hjelp.

2018 har blitt et begrep som for mange ikke har behov for forklaring. Utsagn som det nærmer seg 2018 med en rynke i panna skaper en felles forståelse og dårlig følelse.

Fortsatt er det håp om at vi ikke havner på samme nivå, men det er viktig å gjøre de grepene man kan dersom man er bekymret og ser at det kan bli en dårlig sesong hos deg.

Ta kontakt med rådgiver

Når det gjelder avlingen, kanskje spesielt korn er det viktig å tilpasse nivået i forhold til eventuell ettergjødsling og sprøyting. Gjødslingen bør justeres etter avlingspotensialet for å spare både på gjødsel og kroner, når det gjelder sprøyting er det viktig å ikke utsette en stresset åker for annet enn det mest nødvendige. Alle våre planterådgivere har forberedt seg på situasjonen som er nå og er tilgjengelige med råd. Ta kontakt for å diskutere løsninger dersom du er usikker.

Dette gjelder på alle produksjonene, og det er viktig å gjøre de nødvendige tiltakene, men samtidig justere for forholdene.

Det er som tidligere husdyrbøndene som er de mest sårbare i en krevende vekstsesong. Tørke gir både dårlig beite og lite for. Mye kan rette seg om det kommer regn i tide, men uansett er det viktig å ta frem erfaringene fra 2018 og tenke fremover i forhold til forsituasjonen. Flere har allerede gjort avtale om halm, for sikkerhet skyld.

Når det gjelder økonomi kan dette være krevende for alle. Dersom du er bekymret for årets avling i forhold til inntekt eller kostnaden med å kjøpe for er det viktig å ta tak i dette istedenfor å gå å grue seg. Kombinasjonene med kostnadsvekst og økt rente er heller ingen god sak, spesielt for de i etableringsfasen eller som har gjort store investeringer i drifta. En gjennomgang av likviditeten og en oppdatert driftsplan kan gi en økt trygghet. Snakk også med regnskapsfører og banken i forhold til hvilke muligheter du har for å justere forskuddsskatt, avdrag, avskrivninger og annet.

Spesielt på økonomi er det viktig å ligge i forkant om du ser at din situasjon kan bli krevende.

Trenger du noen å snakke med

Vi reagerer forskjellig når vi blir bekymret. Noen blir litt "mørke" eller tunge i tankene, andre irritable, mens andre går helst for seg selv og grubler uten å dele med noen. Det er ikke alltid vi er bevisst på disse tankene og væremåten, men det påvirker familie og de rundt oss. Forsøk å kjenn etter hva som bekymrer deg og sett ord på det. Snakk med andre bønder i samme situasjon eller andre i næringen. Både økonomirådgivere og HMS rådgivere kan være gode samtalepartnere i disse situasjonene.

Det aller viktigste er at du gjør det som er nødvendig og mulig for å få en best mulig avling. Fokuser på det du selv kan gjøre og påvirke.

En del ting - for eksempel været - kan vi ikke påvirke. Det er derfor viktig å gjøre det beste ut av det. Prioriter hyggelige ting med familie og venner, bad og spis is med ungene, gå på sommeravslutninger og sosiale tilstelninger - det gjør uansett godt å treffe andre.

Nyt sommeren tross alt.

Avlingsskade

Produksjonssvikt skal nå meldes digitalt