I vegtrafikkloven § 11 står det:

"Motorvogn som under arbeid på veg nyttes i strid med bestemmelsene i trafikkreglene eller som nyttes på en slik måte at den kan være til særlig fare for annen trafikk, skal ha minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider.

Motorvogn som nyttes for å ledsage og varsle spesielle transporter som kan være til særlig fare for annen trafikk, skal også ha minst en slik lykt."

Man skal bruke gult varsellys kun når det dreier seg om noe risikofylt!

Lyktene skal være EU-godkjente etter europeiske standarder. De skal plasseres godt og synlig, men på en slik måte at de ikke sjenerer føreren. De skal være montert slik at lyskjegles senterlinje danner et horisontalt plan under dreiningen. Det betyr så rett opp og ned som mulig.

Lyset skal være synlig til alle sider.

Varsellyset skal være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når varsellyset er i funksjon.

Eksempel på risikofylt adferd:

• Saktegående (i forhold til annen trafikk)

• Vegarbeid

• Kjøring med bred redskap, over 2,55m

• Brøyting/ strøing

• Kantklipping