For noen kan ekstremværet komme på toppen av alt det andre, og da trenger du litt ekstra støtte fra omverden.

Stressituasjon

Plantene opplever tørkestress. For deg kan arbeidspresset og synet av åkeren eller enga være en stor fysisk og psykisk påkjenning. Kroppen må fungere gjennom lange arbeidsdager. Konsentrasjonen må være høy hele tiden for å arbeide effektivt og trygt. Du må også være opplagt for å finne kreative løsninger og gjøre gode prioriteringer. De daglige avgjørelsene er små og store, og begge kan ha store konsekvenser. Det er viktig å hente seg inn igjen flere ganger i løpet av dagen særlig i denne perioden med stort arbeidspress. Det føles bedrevitende å komme med råd i denne situasjonen, men jeg har likevel lyst til å dele noen tanker. Du gjør en kjempeviktig jobb og produserer mat til meg – takk for at du gjør det!

Powernap

Når du stopper traktoren fordi du ikke klarer å kjøre lenger og stuper i søvn, er det noe annet enn en middagshvil som strukturerer dagen din og forebygger at du går så langt at du må bråstoppe. Behovet for å hvile midt på dagen ligger i vår biologiske døgnrytme. En god gammeldags middagslur kan være bra for kroppen, psyken og humøret. Den bør vare i ca. 20 minutter, og ikke overstige 40 minutter for å ikke komme inn i dypsøvnsfasen. Still vekkerklokka eller gjør som Einstein. Han hvilte med nøkkelknippet i hånden. Når den datt ned, våknet han. Det sies også at han fant mange løsninger i tilstanden mellom våkenhet og søvn. Det fungerer kanskje for flere?

Du bør også sove godt om natta. De fleste trenger 7-8 timer nattesøvn.

Is i magen

For å ta gode valg bør du være så realistisk og nøktern som mulig. Bønder er i utgangspunktet jordnære og praktiske, og dette er en god forutsetning for fornuftige valg og prioriteringer i hverdagen. Det er viktig å ikke la seg rive med når media lager fargerike bilder av krisene i verden og bruker overskrifter med store bokstaver. Det er derfor lurt å være bevisst din bruk av media, hvilke kanaler du oppsøker, hvor ofte og når på døgnet.

Kunnskap i ryggen

Det er viktig å søke kunnskap for å finne alternativer, drøfte løsninger, prioritere oppgaver og avveie store og små valg sammen med noen som kjenner din produksjon og deg som person. Det er jobben til alle rådgivere i NLR, TINE, Nortura, andre varemottakere, fagorganisasjonene, regnskapsførere, banken og mange flere.

Timingen for å gjøre små og store justeringer er viktig. Fagrådgiveren kan hjelpe deg med å lage en handlingsplan for din produksjon der du ser hva du må gjøre og når, dersom det ikke kommer regn eller veksten ikke blir som forventet. Forhåpentligvis må du ikke gjøre alt som står i planen. Det er likevel både fornuftig å ha en strategi for å håndtere en vanskelig vekstsesong og godt å vite at du gjør alt du kan i situasjonen som er. Det kan også være lettere å sette ned foten og ta et vanskelig valg når du har satt deg en frist. Det er mye du fortsatt kan gjøre. Se for eksempel tiltakene og handlingsplanen i denne svenske artikkelen her: 2023 Nr 47. Torka och värme påverkar foder och djur (ungpd.com)

Det samme gjelder for økonomien på din gård. Les hvordan NLR kan hjelpe deg i denne artikkelen her: Hvordan tåler du økte kostnader? | NLR Viken. Se hvilke fagrådgivere NLR har her: Rådgivere | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)

Du kan føre gården gjennom dette

Hver gård er unik. Noen ser på en gård som en levende organisme med personlighet, individualitet, livskraft, potensial, historie og bestående av ulike deler (dyr, planter, jord, mennesker, bygninger osv.). Som en levende organisme prøver gården å balansere og opprettholde alle delene ved minst mulig bruk av energi.

Når ytre faktorer endrer seg, kommer systemet ut av balanse. For å gjenopprette balansen må noen deler justeres på, nesten som å skru på store og små tannhjul i et komplisert urverk. Som bonde kan du skru på alle skruene, samtidig kjenner du til gården som helhet. Vi rådgivere er bare eksperter på et eller noen få deler av gården. Bruk oss derfor som sparringspartner, vi ønsker at du skal lykkes! Du kan føre gården ut av en krise. Ved å finne løsningene for å komme gjennom krisen, tilfører du gården mer informasjon og større motstandskraft for fremtiden.

I Norge har alle noen å prate med

I den situasjonen vi er nå i, trenger de fleste å «justere skruene», antakeligvis mer enn i andre år. Noen har dratt hardt i noen skruer tidligere og det er mindre rom for justeringer, og hos noen er flere system ut av balanse eller ikke etablert enda. Dersom gode relasjoner forsvinner eller mangler, du nylig har overtatt gården eller har en vanskelig økonomi, eller hvis egen helse eller helsen til en i nær relasjon er dårlig, er du spesielt sårbart. Det kan bli for mye å bære alt alene og du bør søke hjelp.

Når vi setter ord på tankene, griper vi tak i dem, systematiserer dem, får mer kontroll over dem, får dem ut av hodet og åpner for at andre kan dempe eller forsterke betydningen av dem. Når du deler dine tanker med en empatisk person, er den personen med på å bære dem. Den personen må ikke nødvendigvis si mye, men vise forståelse. I Norge har alle noen å prate med fordi det er jobben til mange å lytte, hjelpe eller hjelpe til med å finne hjelp. Det kan være en HMS-rådgiver, psykisk helsetjeneste i kommunen, fastlegen, familievernkontoret, anonyme hjelpetelefoner eller for eksempel en prest.

Krisehjelp i NLR

De fleste av oss kommer en eller flere ganger i løpet av livet i en situasjon der vi trenger litt ekstra hjelp. Krisehjelp til NLR er et tilbud som gjelder alle bønder uavhengig av medlemskap eller produksjon. Alle i landbruket kan ta kontakt med HMS-rådgiverne når en krise oppstår. Dvs. når du selv opplever at livet er vanskelig. Legg frem telefonnummeret nå, sov en natt og ring i morgen.

Vi lurer på

Hvor ofte blir du trøtt i traktoren? Vi ser gjerne at du svarer på dette ene spørsmålet for oss. Det er helt anonymt.
Svar på spørsmålet vårt her.

Ti tips og tanker i en stresset situasjon: