Det er helt normalt å reagere følelsesmessig og psykisk når en opplever et rovdyrangrep. Det å finne ihjelrevne dyr på beite kan utløse sterke følelser av sorg og sinne. Skyldfølelse med tanker på om en kunne ha gjort noe mere for å beskytte dyrene sine. En går rundt med bekymring for flokken sin og har sterke ønsker om å kunne beskytte de gjenværende dyra på beite. Det er normalt å reagere sterkt på angrepene, fordi en glad i dyra sine og det en driver med.  Selv om det er viktig å jobbe forebyggende mot rovdyrangrep, er det umulig å unngå dem helt. Derfor blir støtte og samarbeid avgjørende når de likevel inntreffer.

Stå sammen

«it’s take two to say; how do you do?»

Et rovdyrangrep er en tøff påkjenning og det er viktig å kunne støtte hverandre. Ringvirkningene er store i en slik situasjon. Skadde og tapte beitedyr, tap av gode produksjonsdyr og livdyr, stort tidsbruk og mye ressurser går med, som igjen gir mindre tid til ferie, fritid og familie. Sosiale medier, med nettroll og folk som har sine meninger i kommentarfeltene. Alt dette spiser av overskuddet! Lista er lang over faktorer som tærer på totalbelastningen i en vanskelig og uoversiktlig situasjon.

Det er viktig å bruke de ressursene man har rundt seg. Spør om hjelp, del erfaringer, opplevelser og tanker, så noen vet hvordan du har det. Eller kanskje du har overskudd selv til å kunne være der for en som trenger det! Å stå sammen og hjelpe hverandre er avgjørende i en vanskelig og uoversiktlig situasjon.

Å stå i, eller oppleve over tid, gjentatte rovdyrangrep kan føre til uro, depresjon og bekymring, uavhengig av hvor store skadene er eller hvor hardt din besetning blir rammet. Som bonde er jobb, familieliv og fritid så tett knyttet sammen at det er vanskelig å få den avstanden man trenger for å få bearbeidet det som har skjedd, spesielt når det står på. Da kan det være godt å få hjelp utenfra.

Her er noen sjekkpunkt for deg eller en kollega:

  • Kjenner du deg trist, tom eller uten livsgnist i forbindelse med gårdsdriften?
  • Har du mistet interessen for aktiviteter som tidligere ga deg glede?
  • Føler du deg mer sliten og trett enn vanlig? Har du mindre energi enn du pleier?
  • Har du negative tanker om deg selv? Har du tanker om at du burde ha gjort mer for å beskytte dyrene dine?
  • Kjenner du på mindreverdighetsfølelse eller skyldfølelse knyttet til gårdsdriften?
  • Sliter du med søvnen? Sover mindre eller betydelig mer enn vanlig?
  • Dersom du har tanker om selvmord, er dette alvorlig. Du bør umiddelbart søke hjelp hos nødnummeret 113, legevakt eller fastlege.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du opplever tiden rundt eller etter et rovdyrangrep vanskelig!

Vi gir råd og veiledning i krisesituasjoner gratis innenfor gitte rammer til alle i landbruket, uavhengig av HMS-avtale. Norsk Landbruksrådgiving kan bistå med både kompetanse fra en samarbeidende lokal bedriftshelsetjenesteog/eller din HMS-rådgiver i de lokale enhetene.