AKTUELLE TILTAK

Det vil alltid være større eller mindre mengder gass i en kjeller, og det er derfor viktig å ta forholdsregler. Vi har lagt en mal for å kartlegge risiko og finne tiltak for å få gjennomført arbeidet på en trygg måte.

Det er først og fremst hydrogensulfid(H2S) vi tenker på. Men også ammoniakk, metan og karbondioksid kan være tilstede i gjødselkjelleren. Hydrogensulfid er en fargeløs gass, tyngre enn luft og har en karakteristisk lukt av råtne egg. Men allerede ved 100-150 ppm (parts per. million) lammes luktesansen slik at lukt og irritasjon ikke er et pålitelig vern mot helseskadelige nivåer. Hydrogensulfid er en hurtigvirkende gift og ved høye konsentrasjoner (over 300-500 ppm) kan man besvime og døden kan inntre etter kort tid hvis man ikke får frisk luft. Når dyr med 10 ganger så stor kroppsvekt som deg omkommer, er konsentrasjonen så høy at et pustedrag er trolig nok for deg. Langvarig eksponering av gassen kan medføre skader på nervesystemet. Symptomer: irritasjon i slimhinner i luftveier og øyne, trøtthet og hodepine. Hydrogensulfid er farlig ettersom man kan følge seg rimelig frisk rett etter eksponering, noen timer etterpå kan man få lungeødem.

I en gjødselkjeller er det ikke bare giftig gass som er faren, men også at det ikke er nok oksygen tilstede. Derfor er ikke vanlig åndedrettsvern tilstrekkelig hvis man må gå ned i kjelleren.

Hydrogensulfid dannes bl.a. ved nedbrytning av organisk materiale uten oksygen tilstede. De fleste ulykker skjer i forbindelser med røring, pumping av gjødsel, og det er mest kritisk når skorpen på gjødsel brytes. Ulykke skjer også ved inspeksjon av gjødselkjelleren. Det er ikke bare i kjellere med blautgjødsel at gassfaren oppstår. En kjeller med tørr hestemøkk og et lite vannsjikt, inneholdt store mengder hydrogensulfid. (Dødsulykke i Telemark 2008).

Risiko for høye konsentrasjoner av gassen øker med temperaturen. Derfor er det flest ulykker i sommerhalvåret.

Risikovurdering

Lag en prosedyre med en sikker jobbanalyse (SJA) med tiltak som skal gjennomføres, før start av arbeidet. (Arbeidstilsynet sier de kommer til å kontrollere dette ved tilsyn på gårdsbruk).

Beredskapsplan

Selv om vi tar alle forholdsregler kan det skje ulykker og da er det viktig å ha tenkt igjennom hvordan vi skal agere når ulykken inntreffer. Redningsarbeid utføres med hjelpemann og redningstau. Gå alltid ut i fra at kjelleren er gassfylt eller mangler oksygen. Kan du ikke holde pusten lenge nok, vent på profesjonelt redningsmannskap.