Det finnes plantevernmidler som er skadelige for bier, og disse er merket med biesymbol. Benytter du et plantevernmiddel med biesymbol må du lese videre på etiketten for å se hvilke regler som gjelder for akkurat dette middelet.

Plantevernmidlene som er laget for å ta livet av innsekter (insekticider) er skadelige for bier. Disse benyttes ikke i grasproduksjon.

I grasproduksjon benytter vi ugrasmidler (herbicider), som er laget for å ta livet av enkelte planter som fungerer som ugras i enga. Ifølge Mattilsynet sine lister (link: Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater (mattilsynet.no)) er det ingen ugrasmidler som er merket med biemerket.

Biemerke
Lovetann blom Foto Annlaug Fludal

Konklusjon

Ugrasmiddel kan brukes selv om du ser løvetann eller andre blomster i enga – men les alltid etiketten. Det er den som gjelder.