Antall branner i driftsbygninger på norske gårdsbruk er nedadgående. I fjor brant 3 små husdyrbygg ned, men heldigvis var det få dyr inni. Håndholdte brannslukkere er billig og god beredskap viss uhellet skulle være ute. Vi i NLR ønsker å gjøre det enklere og billigere for bøndene å få gjennomført kontroll av brannslukkere og har derfor kurset en av våre rådgivere. Har du HMS-avtale får du ytterligere rabatt på tjenesten.

Av erfaring, vet vi at begrepene ettersyn, kontroll og service blir brukt om hverandre og misforstått. Her kommer en rask og enkel avklaring:

  • Ettersyn - egenkontroll. Består i hovedsak av å se at trykkindikatoren står på grønt, se etter ytre skade og vende apparatet på hodet et par ganger for å holde pulveret løst. Det anbefales å snu apparatene hvert kvartal. Legg apparatet inntil øret og hør at pulveret sildrer/flytter på seg. Viss du har snudd apparatet på hodet, men ikke hører noe, kan du prøve å dunke i apparatet med en gummihammer el.
  • Kontroll - utføres av kompetent person/kontrollør. På en slik kontroll sjekkes: produksjonsdato, trykk, utvendig skade, pulverets tilstand, pakninger og slange. Apparatet vil bli påsatt kontroll lapp og ny plombering. Etter kontrollen vil du få tilsendt dokumentasjon på at slukkerne dine er kontrollert. Denne er nyttig å ha ved tilsyn/kontroll eller viss uhellet er ute.
  • Service – utføres av kompetent person på verksted. Apparatet tømmes for gass og pulver. Beholder undersøkes innvendig og utvendig, ventilhus smøres og sjekkes. Apparatet fylles med pulver og gass på nytt før det forsegles med ny plombering.

Ønsker du kontroll? Ta kontakt med oss på mail eller bestill kontroll direkte på nettsidene våre: agder.nlr.no/vare-tjenester/hms