Ved å tegne en HMS-avtale får du besøk av en HMS-rådgiver, som hjelper deg med å kartlegge HMS på din gård og finne løsninger på dine utfordringer.

En HMS-avtale gir deg lavere skaderisiko! Risikovurderingene til forsikringsselskaper vil derved gi deg en betydelig «rabatt» på driftsrelaterte forsikringer. I Gjensidige sin nye topprabatt teller HMS-avtale med som et viktig element for å oppnå topprabatten. Inntil kunden har vært gjennom Gjensidiges Risikovurdering og fått sin score på denne - og forhåpentligvis oppnådd den nye topprabatten - vil kunden beholde HMS-rabatten på 8 %.

Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS-system, slik at du oppfyller lovpålagte krav uten å drukne i papir. Og du prioriterer å gjøre noe med det som minsker faren for ulykker eller belastningslidelser på din gård. Du er gårdens viktigste ressurs - vi som arbeider med HMS er opptatt av deg, din hverdag, dine utfordringer og din helse! Derfor får du også din egen helsesamtale ved en Bedriftshelsetjeneste. Og muligheter for veiledning og ekstrakonsultasjon innbakt i avtalen. Medlemmer kan komponere sitt HMS-besøk slik de selv ønsker.

HMS TJENESTER

Se vårt tilbud

Hva ett HMS besøk innebærer

Se kursoversikt, Praktisk HMS, Varme arbeider og Maskinfører