Siden det ikke har vært matnyttig vekster på vendeteigen i sesongen, er det ikke berettiget fangveksttilskudd. Imidlertid om du bruker blandinger som blomstrer, kan du være berettiget pollinatorsone-tilskuddet.

Ferdige og egne blandinger

Vi brukte både ferdigblanda, og egne blandinger. Da det ofte er mer ugras på vendeteigen, ønsker vi blandinger som etablerer seg raskt. På et av feltene kom meldestokken fort, så her var det bare Strand Unikorn sine blandinger Strand nr. 61 og Pionerblanding som greide konkurransen. Rent raigras tilsvarende fire kilo per dekar greide seg også ganske bra. En god harving før såing anbefales uansett.

Grasartene tåler mer overkjøring enn tofrøblada arter. Derfor er blandinger med raigras, eller høstkornarter aktuelle. Blandinger som inneholdt disse artene, hadde fortsatt grønt plantedekke etter potetopptak.

Blandinger etter kulturvekst

Pionerblandinga inneholder raigras, så denne var fortsatt grønn etter potetopptaking, samtidig som denne i år hadde flott blomstring av både honning- urt, vintervikkene og blodkløveren. Det er ikke hvert år alle artene slår til så bra som i år. Oljereddiken i Strand nr 61 ble nærmere 2 m høg, og det var zummende rytmer i lang tid. Korsblomstra arter har små enkle blomster, og snylteveps med små munner finner nektar og pollen lett. Bokhveten og hon- ningurten er også gunstig for disse insektene, samtidig som disse to ikke er i familie med noen av kulturplantene våre. Disse artene har pålerot, og jord tyter fort opp etter få gangers overkjøring. Litt raigras sammen med disse hadde gjort blandingen mer perfekt.

Hvilke arter du skal velge, beror på hva slags hovedkultur du har, og even- tuelle planteverntiltak du skal bruke. Skal det brukes insektmidler, vil nok kanskje raigras eller noe høstkorn fungere best.

Avlingsøkning på vendeteigen

De som har prøvd fangvekster på vendeteig i noen år, sier de har bedre avlinger på vendeteigen årene etterpå, enn om de ikke hadde hatt noen planter der. Dette trur je på!