Det er innholdet av mold som gjør løsmasser til matjord. Mold forsyner plantene med næring, og øker også jordas kationbyttekapasitet, immobiliserer toksiske kjemikalier, gir jorda grynstruktur og bedre lagelighet, øker vannlagringsevnen og luftvekslingen, reduserer trekkraftbehovet ved jordarbeiding, øker jordstabiliteten og infiltrasjonen og øker absorpsjon av solstråling.

Bakgrunnen for denne artikkelen er at en har sett på frigjøring av nitrogen fra jord fra Møystadfeltet, et langvarig forsøk med et allsidig vekstskifte som har gått i 100 år, og fra "Nybrottet" på Hoff Prestegård som ble dyrket opp på 1950-tallet og har hatt et ensidig kornomløp siden den gang.

Artikkelen er hentet fra Jord- og plantekultur 2022. NIBIO BOK 8(2) side 121 - 127.

Les artikkelen!