Reduserte gass- og energipriser er nok årsaken til lavere priser på gjødsla igjen nå, og ren nitrogengjødsel (Opti NS, Sulfan og Kalksalpeter) og NPK 27-2-4 har falt mest i pris siden januar.

I og med at gjødselstyrken bestemmes av nitrogenmengde (kg N/dekar) lønner det seg enda bedre nå å utnytte husdyrgjødsla godt og i kombinasjon med N-rik gjødsel.

Se vedlagte N-priser med utgangspunkt i Felleskjøpets siste gjødselprisliste for desember med prisutvikling siden januar.

Prisliste FK gjodsel riktig

Prisutsiktene i vinter?

Felleskjøpet er kontaktet om prisutsiktene. Svaret er at det er for tidlig å si noe konkret om dette, men det normale er at det blir litt prisstigning utover vinter og vår.

Kontakt gjerne din NLR- rådgiver for oppdatering av gjødselplanen!

Gjennom en godt gjennomarbeidet gjødslingsplan kan man få til en optimal gjødsling som kombinerer best pris og næringstilførsel til plantene.

Prisliste fra Glomfjord 1. desember 2023