Tung kjøring, spesielt på våt jord, medfører ødelagt jordstruktur, fordi jordaggregatene ødelegges og partiklene pakkes tettere sammen. Resultatet er tettere jord med redusert porevolum. NLR Agder har i prosjektet i perioden 2015 til og 2017 hatt flere arrangement med fokus på jordstruktur, jordliv og tekniske løsninger for redusert marktrykk og skada jord.

Vi har hatt forsøksfelt i gras på ulike jordtyper der med har sett på avlingsnedgang etter ekstra belastning på jord. Vi har også hatt felter i potet der det er mye pakking og sett på om det er mulig og bedre jordstrukturen ved grubbing etter høsting og bruk av ulike fangvekstar etter tidligpoteten er hausta.

Grubbing etter høsting har gitt positive resultater på infiltrasjonshastigheten i jorda, samt lausere jord målt i lavere trykkmotstand i jorda, noe som er viktig for at planterøttene skal kunne vokse uhindra i jorda. Det var ledd der det ble sådd inn dekkvekster etter grubbing, ledd med raigras og ledd med Pionerblanding. Pionerblanding er en som er blanding av vekster som skal ha jordløsnende egenskaper.

Avlinga av raigras blei om lag 20 prosent høyere der jorda var grubba. Infiltrasjonshastigheten ser ikke ut til å gi nevneverdig utslag mellom dekkvekst vs ikke dekkvekst. Disse positive resultatene med grubbing og dertil løsere jord og raskere infiltrasjon gav ikke noen meravling i potet året etter selv om jorda påviselig var mere porøs.

I grovforfeltene hadde en lagt inn ekstra pakking med traktorer med en vekt på mellom 6 og 7 tonn. Pakkinga hadde ledd med optimalt lufttrykk utfra dekkutrustinga og ledd der en hadde høyt luftrykk i jula. Dessuten ledd med lavt og høyt lufttrykk der en økte belastninga til 9-10 tonn.

Resultatene fra 2016 viste at ekstra overkjøring med høy vekt og høyt lufttrykk hver for seg gav avlingsnedgang på leirjord. Kombinasjonen av disse to gav størst utslag. Avlingsnedgangen var på 11 %, i dette tilfellet vil det si 170 kg ts/daa.

På Myrjord gav kombinasjon en av høy vekt og høyt luftykk en avlingsnedgang på 14 prosent, tilsvarende 150 kg ts/daa.

På sandjord var det mindre forskjeller. Men tendensen gikk igjen med høyest avling uten pakking og lavest avling med høy vekt og høyt lufttrykk. Forskjellen er beregna til om lag 45 kg ts/daa.

I 2017 hadde vi en veldig fin og tørr vår. Pakkinga skjedde i april under veldig tørre forhold. I 2017 var det ingen klare tendenser i avlingsutslag. Det eneste en kan få ut av dette er at jord tåler ganske mye om bare jorda er skikkelig opptørka.

Det var et fryktelig regnvær slik at demonstrasjon av grubbing i feltet blei avlyst. Etter markvandringa dro forsamlinga innendørs for litt mat og for å høre på Jan Karstein Henriksen holde foredrag om hjulutrustning, lufttrykk og akseltrykk.

Eikaas Kverneland CLE grubb 15 07 2015 1
Denne grubben av typen Kverneland CLE blei brukt i forsøket. Demonstrasjonen av denne på markdagen blei avlyst på grunn av svært blaut jord. Foto: Inger Slågedal