NLR Viken har gjennom prosjektet "Bruk av kompost til hagebruksvekster" laget veiledning, logg og råvaredokument i tillegg mal laget etter drøfting med Mattilsynet.

Arbeidet har vært støttet av utviklingsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud.

Her finner du:

Veiledning

Råvaredokument

Logg

Mal

Her er wordversjoner for de som ønsker å skrive direkte inn, evt. legge til noe i oppsettet slik at det passer din drift

Råvaredokument

Logg

Kompostvender Foto Kari Bysveen
Kompostvender. Foto Kari Bysveen, Hilse Olsen
Best rankekompostvender Foto Hilde Olsen
Kompostvender. Foto Kari Bysveen, Hilse Olsen