Sammenligningsdata vi bruker er 30-årsnormalen for temperatur og nedbør. Perioden er fast definert og frem til nå har vi brukt perioden 1961 til 1990. Nå er vi kommet til 2021 og vi har fått ny normalperiode og sammenligner nå været med perioden 1991 til 2020.

En gjennomgang av tallene for noen stasjoner på Helgeland viser at det er endringer i klimaet. Det store bildet viser at temperaturene øker og at klimaet har blitt varmere. Ser man nærmere på temperaturen for månedene april til oktober, som har betydning for landbruket, ser man et variert bilde. April har blitt en varmere måned på hele Helgeland. For månedene mai og juni ser vi små endringer i temperaturen. Den har gått minimalt opp eller minimalt ned. Månedene juli, august og september er blitt betydelig varmere. Her har vi en økning i gjennomsnittstemperaturen på over èn grad. Oktober viser endringer begge veier. Noen steder er temperaturen blitt litt høyere, mens andre steder er temperaturen blitt litt lavere.

Tall for nedbør viser økende nedbør for månedene april, mai og juni. For måneden juli, august og september har det kommet litt mindre nedbør. Oktober viser betydelig mindre nedbør i den nye normalen. Susendal i Hattfjelldal, som har lite nedbør generelt, har økning i nedbøren i alle vekstmånedene.

Hvilken betydning vil dette ha for landbruket?

Klimaet setter begrensninger for drifta i landbruket i Nord-Norge. Økning i temperatur vil gi bedre vekstforhold i sesongen. Vi opplever svært sjelden at tempeturene blir for høye for de vekstene vi dyrker. Fuktighet har vi som regel nok av, og vi kan i perioder ønske oss mindre nedbør. Endringene med mindre nedbør i juli, august og september er positive.

I tallmaterialet er det også andre forhold å merke seg som vi bør rette oss etter, sett i forhold til de driftsmessige valg vi gjør.
Den nye normalen 1991-2020 viser at gjennomsnittlig dato for vekststart er ca 1 uke tidligere enn i normalen 1961-1990 på steder langs kysten. På høsten er økningen mindre. I Brønnøysund inntrer vekststopp 5 dager seinere. Totalt er vekstsesongen blitt 12 dager lengre i Brønnøysund. I enkelte områder på indre strøk er forholdene litt annerledes. I Mosjøen kommer veksten i gang 4 dager tidligere, mens vekststopp inntrer 1 dag før. Dette forteller oss at vekstsesongen her er blitt 3 dager lengre.
Dette betyr at det er viktig å komme i gang om våren for å utnytte vekstsesongen. Vi kan forvente tidligere slått, men vi kan derimot ikke forvente at vi har masse tid utover høsten som plantene kan bruke til vekst.

Periode

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Sandnessjøen

1961-1990

3,4

8,0

11,2

13,2

13,1

10,1

6,9

1991-2020

4,5

8,0

11,3

14,5

13,9

11,0

6,5

Brønnøysund

1961-1990

3,7

8,4

11,2

13,1

13,0

9,8

6,6

1991-2020

4,7

8,1

11,2

14,3

14,0

11,1

6,8

Vega

1961-1990

3,4

7,8

10,8

12,5

12,5

9,7

6,5

1991-2020

4,0

7,5

10,6

13,2

13,2

10,5

6,4

Mosjøen

1961-1990

1,3

7,0

11,6

13,0

12,2

8,0

3,2

1991-2020

2,6

6,9

11,1

14,7

1301

8,9

3,3

Mo i Rana

1961-1990

0,9

6,7

11,7

13,2

12,1

7,6

2,9

1991-2020

1,6

6,3

10,8

14,9

13,1

8,8

2,7

Tabell1: Oversikt over normal temperatur for ulike steder på Helgeland

Periode

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Bindal

1961-1990

87

60

77

106

115

180

183

1991-2020

91

79

99

98

112

178

161

Sømna

1961-1990

91

64

76

110

118

173

180

1991-2020

93

78

92

98

111

156

149

Vega

1961-1990

74

52

62

84

95

130

147

1991-2020

82

59

64

66

84

128

129

Susendal

1961-1990

30

31

44

73

67

83

78

1991-2020

37

38

62

77

74

88

70

Mosjøen

1961-1990

64

46

71

112

104

129

184

1991-2020

85

54

58

68

89

134

138

Tabell2: Oversikt over 30-årsnormalen for normalnedbør for ulike steder på Helgeland