Stor etterspørsel

Det siste året virker det som prisen på solcelleanlegg i snitt har gått opp rundt 20%. Det skyldes nok i hovedsak knapphet på materiell og kvalifiserte montører, men også større betalingsvilje hos kundene, med dobling a ENOVA-tilskuddet til privatbolig og selvsagt bedre lønnsomhet i prosjektene. De fleste leverandører har nå lange ventelister og trenger ikke konkurrere like hardt om kundene.

Fortsatt begrenset med tilskudd til landbruk

Regjeringens planlagte grønne støtteordning, BIONOVA, skulle på plass i høst, men er utsatt. Så da er det fortsatt Innovasjon Norges tilskudd til fornybar energi i landbruket og ENOVAs støtte til solceller på privathus (også på gårdsbruk) som gjelder. Ordningen til Innovasjon Norge øker med 50 millioner etter årets jordbruksoppgjør. Dette vil hjelpe, men det vil sannsynligvis fortsatt ikke være nok til at alle som søker får støtte. Kravet om at det meste av strømmen skal brukes på egen gård gjelder fortsatt.

ENOVA støtten er som nevnt doblet til maksimalt 47 500 kr for 20 kW. Dette er aktuelt for mange gårdsbruk uten stort strømforbruk om sommeren.

Er det grunner til å fortsatt vente?

Kombinasjonen av dyrere solcelleanlegg og høyere rente kan gjøre at det er andre ting som heller må prioriteres. Et solcelleanlegg kan sammenlignes med å sette penger i et fond med 30 års bindingstid. Avkastingen kan bli god, men likviditeten svekkes. Kapasiteten på leverandør- og montørsiden vil trolig bli bedre på et tidspunkt, og teknologien utvikler seg hvert år.

Solceller tak fjos

Enkle regneeksempler

Her har vi brukt priseksempler fra august 2022. Optimal plassering rett mot sør og 35 grader takvinkel. Montert på stålplatetak. Strømstøtte på innkjøpt strøm, spotpris på 1,6 kr + MVA)

Eksempel 1: 40kW, 80% eget forbruk til næring

40 kW solcelleanlegg, ferdig montert. u/MVA

380 000,-

25% tilskudd fra Innovasjon Norge

95 000,-

Inntekt: 130 øre/kWt

+54 400,-

Kostnad: 4% rente + 3% avskriving

-19 950,-

Årlig gevinst

+34 450,-

Eksempel 2: 25kW på bolig, 40% eget forbruk

25kW solcelleanlegg, ferdig montert. Inkl MVA

330 000,

Enova tilskudd til privatbolig

47 500,-

Inntekt: 155 øre/kWt (snittpris)

+38 750,-

Kostnad: 4% rente + 3% avskriving

-19 775,-

Årlig gevinst

+18 975,-

NB! Dette er situasjonen i august 2022. En dramatisk økning i lønnsomheten, men det er ikke sikkert dette er fasiten i fremtiden. Blir det slutt på krigen i Ukraina og vi får normal fylling i magasinene vil nok strømprisen en del ned igjen.

Klimakampanje herobilde

NLR tilbyr klimarådgiving

Har du tanker om fornybar energi på gården din? Nå kan du få hjelp fra Norsk Landbruksrådgiving til avklaring og planlegging.

  • Klimatiltak bidrar også til bedre produksjon og økt lønnsomhet
  • Det er bra for drifta og bra for miljøet!
  • Vår tiltaksplan er resultatet av NLR Klima Førsteråd til din produksjon
  • Husk at du kan søke støtte fra Regionalt miljøtilskudd i jordbruket for et NLR Klima Førsteråd

Les mer om rådgivingstilbudet