MVE 16 10 2023
Utvikling i MVE for Særheim, Våland (Stavanger) og Etne. Diagrammet vil bli oppdatert gjennom sommaren. Tala er henta frå NIBIO sine målestasjonar på Særheim og i Etne, samt yr.no. Pr. 16. oktober er mange av felta hausta. Sidan jordtemperaturen er under 10 grader, både i Etne og på Særheim, avsluttar vi registringa.

Maisvarmesum

Mais er ei C4 plante som krev høgare temperatur for optimal utvikling enn t.d. gras. Optimalt skal vi ha meir enn 2400 MVE frå såing til hausting.

I år er det sådd 1316 daa mais frå Brusand i sør, til Etne i nord. Alle felt er sådd mellom 16. og 23 mai. Arealet varierer frå 10- til 192 dekar pr bruk.

Mai 2023 var kald, men tørr og solrik. Felta spirde kring 1. juni. Juni har også vore tørr og solrik, men med gode temperaturar. Maisen har utvikla seg fint denne månaden, - betre enn året før, då juni månad var helst våt og kjøleg.

Mais juni 2022
Maisfelt i Etne, fotografert 19. juni 2022. Foto: Lars Kjetil Flesland
Mais juni 2023
Maisfelt i Etne, fotografert 19. juni 2023. Foto: Lars Kjetil Flesland.

Tabell 1. MVE for Særheim, Våland og Etne siste år. 15. mai-1. oktober kvart år.

SærheimVåland (Stavanger)Etne
201821332285
201919532153
202020362275
2021209323812379
2022197222342196
2023207722822307
Mais 1 juli 2021
1. juli 2021 var maisplantene om lag ein meter høge i Etne.
Mais 1 juli 2022
1. juli 2022 var maisplantene om lag 50 cm høge i Etne.
Mais 1 juli 2023
1. juli 2023 var maisplantene om lag 80 cm høge, med einskildplanter vel 1 meter, i Etne.
15 juli 2021
15. juli 2021 var maisplantene om lag 1,5 m høge i feltet i Etne. Foto: Lars Kjetil Flesland
17 juli 2022
17. juli 2022 var maisplantene vel ein meter høge i Etne. Foto. Lars Kjetil Flesland
16 juli 2023
16. juli 2023 var maisplantene om lag 1,5 meter høge i Etne, med enkelplanter opp til 1,9 meter.

Vekst og utvikling av maisfelta pr. 30. juli.

Felta i Rogaland, inklusiv Haugalandet, viser god vekst og utvikling, -om lag lik 2021, men ein god del betre enn i 2022. Vi trur den gode starten plantene fekk i juni, med mykje sol og gode temperaturar er grunnen til dette.

01 08 2021
1. august 2021 var plantene vel 2 meter høge i Etne.
25 07 2022
25. juli 2022 var plantene vel 1,5 meter høge i feltet i Etne.
29 07 2023
29. juli 2023 var plantene om ag 2,5 meter høge i feltet i Etne, der dei største plantene var mest 3 meter høge. Dei første hannaksa viser seg.
Mais 27 08 2023
27.august 2023 er feltet i Etne vel 3 meter høgt. Kolbane er i ferd med å utvikla seg. Kolben på bildet er ca 15 cm.
20231009 093703 Kopi
9. oktober vart forsøksfeltet med 15 sortar i Etne hausta.
20231009 111122 Kopi
9. oktober vart forsøksfeltet med 15 sortar i Etne hausta.
IMG 20231009 130149 1 Kopi
9. oktober vart forsøksfeltet med 15 sortar i Etne hausta.
20231009 120246 Kopi
9. oktober vart forsøksfeltet med 15 sortar i Etne hausta.
IMG 20231009 132101 Kopi
9. oktober vart forsøksfeltet med 15 sortar i Etne hausta.
IMG 20231009 131958 Kopi
9. oktober vart forsøksfeltet med 15 sortar i Etne hausta.
IMG 20231009 142119
9. oktober vart forsøksfeltet med 15 sortar i Etne hausta.
IMG 20231009 160214
9. oktober vart forsøksfeltet med 15 sortar i Etne hausta.
IMG 20231009 164423 1
9. oktober vart forsøksfeltet med 15 sortar i Etne hausta.