Her presenteres resultatene fra to jordarbeidingsforsøk med ensidig havredyrking der en har sett på jordarbeidingens effekt på halmrester og avling, på ugras og på evt. forekomst av mykotoksiner i avlinga. Vårpløying kan være et godt alternativ som både gir redusert risiko for erosjon og som både reduserer faren for ugras og for fusarium og mykotoksiner.

Artikkelen er hentet fra Jord- og plantekultur 2023. NIBIO BOK 9(1) side 93 - 100.

Les artikkelen!