OPTIKORN prosjektet

Prosjektet "Tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima" ble gjennomført i perioden 2018 - 2022. Et av fokusområdene i dette prosjektet var å utvikle metoder for å forbedre jordstruktur og jordas infiltrasjonsevne. Forsøket som er beskrevet nedenfor var en del av arbeidet med dette temaet. Les mer om prosjektet!

Forsøket ble gjennomført på stiv leire på Øsaker ved Sarpsborg. Til mekanisk jordløsning ble det benyttet en Kverneland grubb og en Kverneland plog påmontert en sålebryter. Til biologisk jordløsning ble det benyttet en blanding av sikori (bilde) og raigras samt en "Pionerblanding" fra Strand Unikorn.

Les artikkelen hentet fra Jord- og plantekultur 2022. NIBIO BOK 8(2) side 82 - 88.

Seehusen Mekanisk og biologisk jordlosning20201001 135032