Ved P-Al nivå over 13-14 var det som regel liten/ingen respons for fosfor. Ved P-Al 5-11 var det store variasjoner om fosforgjødsling ga avlingsøking skriver Annbjørg Øverli Kristoffersen i denne artikkelen.

Les mer!