I regi av prosjektet «SoilCare» ble det anlagt et flerårig forsøk på en tidligere pakket siltjord på Roverud (Solør-Odal) for å undersøke hvordan ulikt vekstskifte kan bidra til å løse opp pakkeskader. I denne artikkelen presenteres hvordan jordpakking om våren har påvirket jordstrukturen og i hvilken grad ulike vekster, enten i vekstskifte med korn eller i reinbestand, har påvirket pakkeskadene under plogsjiktet over en femårsperiode.

Les artikkelen hentet fra Jord- og plantekultur 2022. NIBIO BOK 8(2) side 89 - 96.