Om nitrogengjødsling til vårhvete

Betong er en yterik vårhvetesort med god kornkvalitet som raskt øker i dyrkingsomfang. For feltene i Betong var det signifikant avlingsøkning opp til 14,0 - 15,5 kg N/daa for begge årene forsøksserien er blitt gjennomført. Denne gjødselmengden gav et proteininnhold på 12,2 % i gjennomsnitt for felt med høyt avlingsnivå og 14,6 % for felt med noe lavere avlingsnivå. Disse resultatene viser at Betong utnytter N-gjødslingen godt, og leverer bra både på avling og proteininnhold.

Les artikkelen!

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 9 (1). Jord- og plantekultur 2023. Side 131 - 134.