Gjødslingsnormen harmonerte godt med avlingsresponsen i forsøkene. Første delgjødsling ble gjennomført på buskingsstadiet slik at nitrogengjødsla var tilgjengelig for hveten i strekningsveksten. Andre delgjødsling ble utført rundt flaggbladutvikling/begynnende aksskyting.

Les hele artikkelen av Annbjørg Øverli Kristoffersen.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 8 (2). Jord og plantekultur 2022. Side 117 - 120.