Sortsprøving i vårhvete

Generelt om verdiprøving av kornsorter

Prøving av vårhvetesorter på Østlandet 2022

Dyrkingsegenskaper for vårhvetesorter 2022

Markedsandeler for vårhvetesortene 2013-2022

Se også om vårhvetesorter i Kornsorter for økologisk dyrking

Les mer om sortene i sortsvelgeren hos Graminor.