Prøving av høsthvetesorter

Generelt om verdiprøving av kornsorter

Verdiprøving av høsthvetesorter 2022

Dyrkingsegenskaper for høsthvetesortene 2022

Markedsandeler høsthvetesorter 2013- 2022

Les mer om sortene i sortsvelgeren hos Graminor

Se også artikkelen "Høstkorn under økologisk dyrking" som inneholde resultater fra forsøk med arter og sorter av høstkorn sesongen 2020/21 og 2021/22.