Feltverter

Grunnopplysninger


GjødslingKjeserud
Avling kg/daa*
Fjelle
Avling kg/daa*
Ingen husdyrgjødsel162471
Kumøkk212422
Grisemøkk, tørrfraksjon191408
Grisemøkk, våtfraksjon/gylle203416
Pelletert hønemøkk, Grønn 8K156483

*avling ved 15 % vann

Om forsøket

I de senere årene er det flere som har fått nematoder. Det finnes mange typer nematoder, og noen er det enklere tiltak mot enn andre. Rotsårnematode er en type som vi har få kjente tiltak mot. Vi anla derfor felter på områder det var påvist store mengder rotsårnematoder. I 2020 sjekket NIBIO jordet i forkant, så feltene ble best mulig plassert etter angrepsgrad.

Målet var å se ulike husdyrgjødseltyper sin effekt på nematodebestanden, med et selvsagt mål om reduksjon. Hele feltet ble sådd med Brage bygg, og vi prøvde å få tilnærmet 12 kg nitrogen på alle rutene. Referanseruta fikk 12 kg nitrogen i mineralgjødsel, mens de andre rutene fikk 7 kg nitrogen fra mineralgjødsel og de resterende 5 kg i husdyrgjødsla. Dette er selvsagt vanskelig å sammenligne direkte, da ulik husdyrgjødsel kan bli tilgjengelig på ulikt tidspunkt. Avling var derfor ikke viktigste måleparameter, men derimot nematodebestand.

Det ble tatt ut to nematodeprøver, hver prøve består av mange stikk, før anleggelse og etter høsting. Dette er også et utfordrende måleparameter, da det kan være store variasjoner selv ved korte avstander.

Vi så dessverre ikke noe utslag på de ulike gjødselslaga i 2020, men ønsker å følge opp med videre forsøksfelt neste år.

Ok Ferdig spredd mokk Onsoy nematodefelt
Slik så feltet i Onsøy ut etter fordeling av mineral- og husdyrgjødsel. Foto: Inga Holt
Nematodefelt Slitu spirer jevnt
Jevn spring på nematodefeltet hos Kjeserud, Slitu. Foto: Inga Holt

Denne fagartikkelen er en del av aktuelle utdrag fra forsøksmeldinga for 2020, og er følgelig basert på forsøksresultater fra samme år.