Av byggsortene er det Rødhette som kommer best ut av 6-raddssortene, to prosent over Brage, mens Arild har gitt størst avling av 2- radssortene. Resultatene er et sammendrag av felt på Østlandet fra 2017-2020.

Okologisk bygg tabell
Tabell: resultater fra forsøk med økologisk bygg
Forsoksfelt okologisk bygg
Bilde: forsøksfelt økologisk bygg

Tabellen viser avlingene av økologisk havre på Østlandet fra 2017-2020. Haga er sorten som har gitt best avling, fire prosent over Ringsaker. I feltene for 2021 på Østlandet kommer Vinger best ut, en prosent bedre enn Haga. I 2021 var også sortene Gunhild og Ridabu med, men gav avling på nivå med Ringsaker, 6-7 % under Vinger.

Okologisk havre tabell
Tabell: resultater fra forsøk med økologisk havre

I den økologiske prøvingen av vårhvete fra 2018-2020 er det Krabat og Seniorita som har gjort det best, fire prosent over Bjarne i avling. Også Zebra og Mirakel gjør det godt i den økologiske prøvingen på linje med Krabat og Seniorita. Når det gjelder gulrust er det særlig Bjarne og Zebra som har vist seg mottakelige, mens Mirakel og Krabat skal være sterke mot gulrust.

Okologisk hvete tabell
Tabell: resultater fra forsøk med økologisk hvete
Forsoksfelt okologisk hvete
Bilde: forsøksfelt økologisk hvete