Om du ikke har bestemt deg om du skal så fangvekster i år, eller er usikker på hvilken blanding du skal gå for? - Ta en titt på punktene nedenfor som er avgjørende for artsvalg

 • Hvilket formål skal fangvekstene ha?
 • Vil du ha overvintrende eller utvintrende fangvekster?
  • Hvordan skal du vekstavslutte overvintrende vekster?
 • Hvilken etableringsmetode har du utstyr eller kapasitet til?
 • Hvilken vekst skal de etableres i eller etter?
  • Tidspunkt og metode for etablering
  • Vekstfølgesykdommer som må hensyntas?
 • Prisnivå på frøblanding?

De fleste blandingene bør være spredt/sådd innen 20. august. Velger du å spre fangvekstene i stående åker, bør det ikke gå mer en to uker fra spredning og til du tresker. Det betyr at skal du etablere en blanding med varmekjære arter som reddik, vikke og/eller honningurt anbefaler vi at det gjøres i korn som er ferdig tresket innen august er omme. Korn(blandinger) som fangvekst kan fortsatt etableres fra slutten av august- begynnelsen av september.

Det er mulig å søke RMP-tilskudd til å dyrke fangvekster i alle fylkene i vår region. I Oslo-Viken er det et ekstratilskudd på 55 kr/daa for Fangvekst med høy diversitet (§ 33). Blandingene må da inneholde minst tre plantefamilier. Det kan være fristende å gå for dette tiltaket, men vær likevel oppmerksom på anbefalte frister for etablering av de ulike blandingene. Dersom frøene ikke spirer på høsten pga. sen etablering kan de spire neste vår, og bli brysomt ugras. Det er også en mulighet for at enkelte arter ikke etablerer seg som ønsket, men har gitt en forhøyet frøkostnad ved sen etablering. I tillegg skal fangvekstene være godt etablert for å kvalifisere til tilskuddet.

Husk at ved valg av blanding må du også ta hensyn til eget vekstskifte, plantevern og vekstavslutning.
Ta gjerne kontakt, så diskuterer vi gjerne strategi med deg!

Både Strand Unikorn og Felleskjøpet har et utvalg av ferdige blandinger. Disse kan brukes alene, eller som utgangspunkt for en større blanding. Under er det en oversikt over noen av blandingene som tilbys fra de to frøleverandørene.

Inneholder:

 • Fôrvikke
 • Oljereddik (tidlig og seine sorter)
 • Honningurt

Kommentar:

Ettårig blanding med vekster for både jordforbedring, nitrogenfiksering og kjapt plantedekke. Reddikene og honningurten er kjappe og effektive nitrogensamlere ved tidlig etablering og gode vekstforhold. Tidlig og seine reddiksorter gjør blandingen bedre tilpasset ulike vekstforhold om høsten.

Blandingen kan med fordel tilføres en grasart for bedre jordforbedringseffekt, eks havre.

Etableres innen 20. aug. Tre plantefamilier

Etableringsmetode: Sentrifugalspreder/såmaskin