Vi har i dag en rekke gode vårhvetesorter som egner seg godt til mathvete. Vårhvetesortene blir klassifisert etter proteinkvalitet og inndelt i proteinklasser. Mirakel er klasse 1. sort med hele 40 % av markedet i 2021. Fordelingen mellom proteinklasser har ikke vært gunstig med for stor andel i klasse 1. Markedet ønsker seg mer hvete i klasse 3 noe som ny prisgradering mellom proteinklassene vil stimulere til. Den nye sorten Betong vil trolig ta store markedsandeler etter hvert.

Vårhvetesorter inndelt etter proteinklasser

Mirakel er eneste sort i proteinklasse 1. Mirakel er en sort med svært god proteinkvalitet. Mirakel var først og fremt tiltenkt som en sort til økologisk dyrking grunnet moderat stråstyrke. Med riktig tilpasset gjødsling i kombinasjon med vekstregulering egner den seg god også til konvensjonell dyrking. Mirakel har blitt en populær sort og er blitt hovedsort. Sorten har god resistens mot gulrust og er sterk mot andre bladflekksykdommer. Sorten kommer og best ut av vårhvetesortene i smitteforsøk mot fusarium.

I proteinklasse 2 er har vi sortene Bjarne, Seniorita og Betong. Bjarne er en gammel sort med god proteinkvalitet og et sterkt falltall. Sorten er den tidligste på markedet og egner seg best i områder med noe begrenset veksttid for vårhvetedyrking. Bjarne er svak mot gulrust og bladflekksykdommer og må følges opp med soppbehandling underveis. Seniorita har samme veksttid som Mirakel, men har bedre stråstyrke. Sorten er sterk mot gulrust og mjøldogg. Seniorita er sterk mot fusarium og har lave DON verdier. Betong er ny sort som er svært yterik og ligger på topp i avling i forsøkene. Sorten har god stråstyrke og god korn- og proteinkvalitet. Betong vil ta store markedsandeler når tilgangen blir større.

I proteinklasse 3 har vi Zebra, Krabat og Caress. Zebra er en gammel sort med god kornkvalitet. Sorten er stråstiv og har god kornkvalitet. Sorten er mottakelig for gulrust og må følges opp med soppbehandling. Krabat er en sort som ligger mellom Bjarne og Zebra i de fleste dyrkingsegenskaper som veksttid, proteininnhold og proteinkvalitet. Sorten er sterk mot gulrust og falltallet er svært bra og best blant vårhvetesortene. Caress er en dag tidligere enn Zebra og ligger på samme avlingsnivå eller noe høyere. Sorten har god kornkvalitet og høy hl-vekt. Sorten er sterk mot gulrust og mjøldogg.

Bilde1 Varhvetesorter klasseskillet bestemmer
Seniorita får en fin brunfarge når den nærmer seg modning.