Dårlig vekst kan skyldes så mangt, og korncystenematoder er sjelden det første man tenker på. Som regel trekker vi fram næringsmangel, dårlig drenering, ujevn spredning av husdyrgjødsel, dårlig jordstruktur eller lav pH. Kanskje er forklaringen en annen? Kan det være korncystenematoder som ødelegger rotsystemet og nedsetter avlingsgrunnlaget til kornplantene?

Bildet er fra en åker i Kristiansand i 2020 med sorten Odal. Her var det uforklarlige flekker / områder i åkeren med dårlig vekst. De dårligste plantene hadde bare 10-20 % av plantemassen til friske planter. Da vi undersøkte rotsystemet fant vi cyster, og jordprøver etter tresking bekreftet dette. Har du dårlig vekst i dine åkre anbefaler vi å ta ut jordprøver for å finne ut om årsaken kan være den samme. Det er ikke karantenerestriksjoner ved funn av slike korncystenematoder. SE HER for informasjon om hvordan du tar ut prøver.

Det finnes flere arter av cystenematoder som angriper korn. Havrecystenematode er den vanligste, men den har også ulike raser. Vi har resistente sorter av både bygg og havre, men resistensen vil variere etter hvilken art og rase som finnes i åkeren. Odal havre er som nevnt veldig mottakelig. Den gamle sorten Gunhild har noe resistens, det samme har den nye sorten Dominik. Bygg tåler generelt mer nematoder før skader blir synlig, men det er lite resistens hos viktige markedssorter som Fairytale, Brage og Heder. Populasjonen vil derfor øke når man bruker disse sortene. Thermus og Salome, Vanille, Annika (ny i 2021) og RGT Planet har derimot noe resistens. Men ikke mot alle raser. Kunnskapen er litt mangelfull på dette området. Nibio Plantehelse er i gang med et forskingsprosjekt nå for å finne ut mer av hvilke typer korncystenematoder som finnes ulike steder i landet og hvordan resistensen er i dagens kornsorter.

Dersom populasjonen har blitt veldig høy vil man uansett få avlingssvikt, selv om man bruker resistente kornsorter. Da er det best er å ha et vekstskifte med planter som ikke er vertsplanter for korncystenematoden, f,eks. potet, grønnsaker, oljevekster eller proteinvekster. Ett år uten vertsplanter kan redusere populasjonen veldig kraftig. Vekstskifte med gras virker dessverre ikke på samme måten, siden gras også oppformerer eller holder ved like korncystenematodene.

Mer detaljer kan du lese i PLANTEVERNLEKSIKONET