Hogne Prestegård fra Løddesøl i Arendal er primus motor for mathavre-miljøet på Sørlandet. Han forteller at havreprodukter har blitt veldig populære de siste årene. Ernæringsrådgivere og bransjen har fått fram mange av de gode egenskapene havre har, og utviklet stadig nye og velsmakende kornblandinger, melmikser og andre retter. En spesielt kvalitetsbevisst forbrukergruppe er cøliakere som i 20 år har fått ren havre fra dyrkere i Agder og Ramnes i Vestfold.

Hva er «ren havre» ?

Vi spør Hogne hva som er spesielt med å dyrke «ren havre». «I utgangspunktet er havre fri for gluten, men i vanlig hyllevare kan det forekomme spor av gluten fra hvete og bygg. Ren havre betyr at vi kvalitetssikrer alle ledd av produksjonen for å garantere at det virkelig ikke finnes gluten i ferdigvaren»

For produsenten innebærer dette at man må være ekstra påpasselig med felt som planlegges brukt til ren havre. Det kan ikke være dyrket bygg eller hvete året i forveien. Vanlig såkorn av havre kan ha noe innblanding av bygg og hvete. Såmaskinen må også rengjøres grundig før såing av havren. Ved tresking stilles det krav til at det ikke har vært tresket bygg eller hvete før tresking av havren. NLR Agder bistår som uavhengig kontrollør ved feltinspeksjon der man går «manngard» gjennom åkeren for å luke ut bygg- og hveteplanter.

Etter tresking må havren raskt på tørke for å bevare matkvaliteten. Før levering tas det ut en prøve som sendes inn til kvalitetsanalyse. Det er spesielt viktig at havren er fri for soppgifter / mykotoksiner.

Havrekontroll IBS 18 07 2019
Bygg modner raskere enn havre og de gule plantene skiller seg ut mot den grønne havren. Foto: Inger Slågedal

Dyrkingsteknikk

Det er Odal som er hovedsort til ren havre. Man ønsker ikke legde i mathavren, derfor er tilpasset såmengde og gjødsling viktig for å få en stående åker med velfylte korn. I praksis betyr dette at man ikke bør så mer enn ca 20 kg Odal per dekar ved vanlig såtid. Gjødsling bør begrenses til 10-12 kg N med fullgjødsel, avhengig av jordart og forgrøde. Dette tilsvarer 45 -55 kg 22-2-12. Dersom man skal bruke organisk gjødsel er det viktig å spre så jevnt som mulig for å unngå felt med legde. Matkvaliteten blir raskt forringet i legdeflekker. Odal havre er ikke spesielt sterk mot groing i akset, og dermed er det ekstra viktig å ha stående åker.

NLR Agder søker nå om et prosjekt der vi vil følge opp nye og etablerte dyrkere av mathavre. Det blir fagmøter, markdager og fagturer.

Ta kontakt med Sigbjørn Leidal (Tlf. 90573641) eller Hogne Prestegård (Tlf. 959 69 606) dersom du ønsker mer informasjon.