• Rett avvatring av gjødselsprederen sidevegs + lengdevegs, riktig maskinhøyde og kraftuttaksturtall er veldig viktig for at maskinen skal kunne spre jevnt og riktig:
  • Det må være likt lufttrykk i begge bakdekkene – sjekk at dette er korrekt.
  • Trekkstengene på traktoren må ha lik høyde. Høyre og venstre trekkstang skal være like når du måler fra toppen av trekkstanga til midt i løftefeste.
  • Toppstaget må justeres til en lengde så gjødselsprederen følger parallellt med bakken i kjøreretningen når maskinen har riktig arbeidshøyde. Sjekk dette best med å stå en god del meter ut fra sida og se hvordan toppkassa på sprederen ser ut i forhold til traktoren. Best er det å bruke fast toppstag - det siger ikke.
  • Maskinhøyde over den vegetasjon du skal gjødsle står i instruksjonsboka. Vanligvis måles det fra toppen av plantene og til tallerken/ spredeskivene/midt i pendel (ofte oppgitt til å være 75 – 80 cm), mens Rauch har oppgitt avstanden fra plantene og opp til nedre del av ramma.
  • Turtall på kraftuttak på traktoren skal normalt være 540 omdreininger/minutt (PTO). Eneste avvik er hvis instruksjonsbok/anbefalinger tilsier annet turtall. Hvilket motorturtall som gir 540 PTO varierer fra traktor til traktor. På alle gir må det kjøres med det motorturtall som gir 540 PTO. Vær oppmerksom på at de fleste traktorene også har økonomigiret 540 E som er fordelaktig å bruke siden vi da har 540 PTO på kraftuttaket på lavere mer behagelig motorturtall.
 • Kjørefart. 10 % avvik i kjørefart gir 10 % avvik i utspredd mengde. Flere digitale instrumenter viser feil, særlig om dekkene er slitt eller det kjøres med smale sprøytedekk med annen størrelse. Kontroller traktorens kjørefart ved å måle tid i sekund du bruker på 100 meter lengde på aktuelle gir når du har motorturtall som gir 540 PTO. Kjørefart i km/time = 360 dividert på sekund du bruker pr 100 meter. Kjørefart 6 – 9 km/t er ok.
 • Kjøreavstand. Nye maskiner kan kjøres med svært brede spredebredder, men det gir stor fare for ujevn spredning og feil mengde mellom kjøredragene. Hvis du ikke har kantspreder, sporfølger og seksjonsavstenging er det erfaringsvis best å kjøre på max 12 meter avstand – da er det også lettere å klare å kjøre riktig kjøreavstand, det blir mindre problemer med lite gjødsel inn mot jordkantene, jevnere spredning inne på feltet og det tar utrolig lite ekstra tid. En del eldre maskiner sprer jevnest på 8 meter avstand. Sporfølger/ presisjonsutstyr som viser hvor du har spredd/skal kjøre er svært nyttig og lønnsomt.
 • De ytterste 5 meter på kantene av Sørlandsjordene utgjør 20 - 30 % av totalarealet. Uten kantsprederaggregat, så blir det lite gjødsel og dårlig avling ute på kantene av jordet eller det blir spredd mye utenfor jordet. Maskin med kantspreder som du hydraulisk kan stille ned direkte inne fra traktoren når du gjødsler kantene fungerer, blir brukt og er meget lønnsomt selv om investeringen koster. Les instruksjonsboka for hvor langt du skal kjøre fra kanten når du har kantspreder.
 • Sporfølgere med GPS kombinert med spreder som har kantspreder, vegecelle og seksjonsavstenging er nå på markedet. Med slikt utstyr sikres jevn optimal gjødsling på alle jorder uansett form og arrondering. Selv om slikt utstyret koster ca 200 000 kr, så viser økonomiberegninger at investering i slikt presisjonsutstyr er lønnsomt når en gårdbruker alene/ flere kjøper sammen med et grovfôrareal på ca 400 – 450 dekar.
 • Spredetabeller for mange maskiner og gjødseltyper er å finne i instruksjonsbøker og på internett på www.yara.no – gjødsel – spredetabeller (under smartfarming hjelpemidler). Sett inn aktuelle data om kjørefart, spredebredde og gjødseltype = råd om innstilling.
 • Vi satser på at vi får kjørt en del demostrasjoner med mineralgjødselspredere også i år, men det er avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg.
Gjoedselspreder
Bildene viser mineralgjødselspreder med kantsprederaggregat. Foto: Jan Karstein Henriksen
Traktor kunstgjoedsel
Bildene viser mineralgjødselspreder med kantsprederaggregat. Foto: Jan Karstein Henriksen