Etter tre uker uten regn har vi nå fått rikelig med nedbør i Agder. I kystområdene nærmer vi oss 80 mm på ei uke. Det meste av kornet kom i bakken før regnet, men ikke alt ble ferdig i de indre bygder og på tung jord. Kornet som ble sådd tidlig sto litt i stampe en stund, men etter regnværet har det spirt fint.

Frøugraset bør bekjempes før det har fire varige blad. Da er kornet normalt på 2,5 - 4 bladstadiet. Grasugraset bør behandles før det har 3 blad. Vær oppmerksom på at ugrasmidler som inneholder hormonpreparater (MCPA, Ariane S, Tomahawk etc.) krever at lufttemperaturen helst er 12 grader og mer for å virke fullgodt. Lavdosemidler som Express SX (= Trimmer), Harmony Plus, Express Gold (= CDQ), Tripali etc. virker godt fra 7-8 grader og oppover.

Mange velger lavdosemidler år etter år. Dette er rimelig og kan gå greit en stund, men det er stor risiko for å komme i en situasjon der noen av ugrasartene blir resistente. Særlig gjelder dette ugrasartene vassarve, stivdylle, då-arter, balderbrå, linbendel og hønsegras. Det er resistent vassarve som har størst utbredelse per i dag. Vi fraråder derfor å bruke lavdosemidler alene.

En god strategi for å forebygge resistens er å blande lavdosemidler med hormonpreparat og veksle mellom midler av ulik virkningsmekanisme. Har man først fått resistent ugras må det skreddersys gode kombinasjoner i hvert enkelt tilfelle.

Vær oppmerksom på at havre tåler plantevernmidler dårligere enn bygg, og at flere av de godkjente midlene i bygg ikke kan brukes i havre. Dette gjelder f.eks. Alliance, Pixxaro, Zypar, Hussar Plus, Mustang Forte og Sarasen Delta. Merk også at det nå er ulike doseringer som er tillatt, alt etter åkerens utvikling og at flere og flere produkter har fått krav om 10 m buffersone til overflatevann. Det er derfor viktig at du bruker litt tid på å sette deg inn i slike detaljer før du velger produkt.

Generelt gjelder at gode vekstforhold legger til rette for bruk av reduserte doser, særlig hvis ugraset er smått og sprøyteforholdene gode. Slik forholdene er nå etter regnet vil vokslaget til ugrasplantene være tynt, slik at plantevernmidlene tas lett opp. Dette gir mulighet for reduserte doser.

Thermus bygg pa 2 bladstadiet Sigbjorn Leidal
Thermus bygg på 2-bladstadiet. Litt for tidlig å sprøyte mot frøugras. Foto Sigbjørn Leidal