Det meste av kornet på Agder drives i vekstskifte med potet, grønnsaker, grovfôr etc., og det er derfor ekstra viktig å få bekjempet ugras i kornet som er vanskelig å bekjempe i de andre kulturene. Et eksempel er svartsøtvier for potetdyrkere.

Det er bare mindre endringer i sortiment av ugrasmidler:

* Cleave. Dette er i praksis samme middel som Starane XL og er en blanding av fluroksypyr og florasulam. I kombinasjon med et lavdosemiddel som f.eks Express SX kan dette gi god virkning mot et bredt spekter av ugras.

* Flurostar erstatter Tomahawk og Spitfire. Innholdet er velkjente fluroksypyr. Både Tomahawk og Spitfire vil finnes i handelen til de er sluttsolgt.

* Pixxaro ble lansert i fjor, og en blanding av fluroksypyr og det nye middelet halauksifen-metyl. Ugrasvirkningen er brei, men dessverre kan ikke middelet brukes i havre. * Zypar er et nytt middel av året som også inneholder halauksifen-metyl, men her i blanding med florasulam. Som Pixxaro kan dessverre ikke Zypar brukes i havre. Både Pixxaro og Zypar inneholder i tillegg klokvintoset-meksyl.


Redusert virkning av ugrasmidler på grunn av resistens blir nok hovedutfordringen i ugraskampen fremover. Det er et viktig skille mellom lavdosemidler i den kjemiske gruppen sulfonylurea (SU-midler) og de andre midlene. SU-midlene har dessverre vist seg å være mye utsatt for resistensutvikling i enkelte ugrasarter som balderbrå, ettårig dylle, då, hønsegras, linbendel og vassarve. Når ugras har blitt resistent mot et ugrasmiddel i SU-gruppen vil det også være resistent mot andre midler i samme gruppe. For å bekjempe dette ugraset må vi derfor bruke midler med andre virkemåter. Dette kalles «resistensbrytere». De mest vanlige resistensbryterne finner vi blant de såkalte hormonpreparatene. Det finnes og andre resistensbrytere. Det forekommer enkelte ugrasmidler som består av ferdige blandinger mellom lavdosemidler og hormonpreparater. Dette reduserer faren for utvikling av resistens. Ved å tankblande ulike midler med forskjellig virkningsmekanisme oppnår man det samme.