Vanlige standard flatdyser gir veldig små dråper med god væskefordeling. Sprøyting med slike dyser i vind gir dårlig sprøyteresultat og stor fare avdriftsfare til luft og vegetasjon omkring.

Dyser, testkjøringer og forsøk

Nyere typer lavavdriftsdyser har større dråper og grovere væskefordeling. Det er godt dokumentert internasjonalt at de gir lite avdrift i vind. Det store spørsmålet har vært om disse lavavdriftsdysene gir god nok sprøytedekning og sprøytevirkning i praksis til ulike sprøyteoppdrag. I 2018 – 2022 har vi i NLR Agder derfor utført omfattende testkjøringer og forsøk med ulike lavavdriftsdyser i ulike kulturer og til ulike sprøyteoppdrag. Det er gjort testkjøringer av dekningsgrad og blitt utført flere ruteforsøk der vi har kartlagt biologisk sprøytevirkning av ulike lavavdriftsdyser til mange ulike sprøyteoppdrag i gras, korn, potet, grønnsaker og bær. Det er prøvd med jord- og bladvirkende ugrasmidler og ulike sprøytinger mot sopp, skadedyr og nedvisningsmidler i ulike kulturer og bestandsstørrelser.

Konklusjoner og råd

  • Alle lavavdriftsdyser, også de med grovest dråper, fungerer godt på store ugras som løvetann og høymole.
  • Mange lavavdriftsdyser har for grov væskefordeling og er ikke gode nok ved nyspirt ugras og andre sprøyteoppdrag..
  • Tostråledysene Hardi MD Duo 110-03 og Lechler IDKT 120-03 POM har vært best i testene. De gir stor avstandsreduksjon samtidig som de gir god sprøytedekning og god sprøyteeffekt. Ved 1,5 bar trykk er de godkjent med 90 % avstandsreduksjon og har da gitt lik og eller bedre sprøyteeffekt enn standarddyse både med bladvirkende ugrasmiddel på nyspirte ugras i alle kulturer ved bare 15 liter væske per dekar og ved bruk av jordvirkende ugrasmiddel i potet, grønnsaker og bær ved 20 liter per dekar. Ved 1,5 bar trykk får vi ut 15 liter per dekar ved kjørefart 6,7 km per time og 20 liter per dekar ved 5,0 km per time
  • De dysene har også gitt like god eller bedre biologisk sprøytevirkning enn standarddyse til de fleste sprøyteoppdrag mot sopp og skadedyr i korn, potet og grønnsaker, ved bruk av nedvisningsmidler i potet og mot tørråte i potet.
  • · Standarddyser er imidlertid bedre enn lavavdriftsdyse når det sprøytes med høye trykk med kontaktmidler i store bestand mot skadegjørere som sitter godt skjult dypt nede i bestandet.

Bildet øverst: Demonstrasjon av lavavdriftsdyser. Ytterst til høyre er det standarddyser, resten av bommen har lavavdriftsdyser. Foto: Jan Karstein Henriksen

Mattilsynets regelverk

Om middelet er tillatt til avstandsreduksjon mot vann så vil en ved maks kjørefart 8 km pr time, maks 50 cm dysehøyde, maks 4,5 meter per sekund vind og avdriftsreduserende dyser innenfor maks trykk innrømmes 50, 75 eller 90 % avstandsreduksjon ved sprøyting nær vann i forhold til det som står på etiketten. Standarddyser, eldre lavavdriftsdyser og høyere trykk er lov å bruke, men da er det ingen avstandsreduksjon.