Førsteårs eng må få stå til slått slik at den får dannet røtter, skal du beite den så vent til etter førsteslåtten, og beit lett i godt vær. Det aller beste er å vente til andre engår.

Møkkvær og møkktid

Godt vær når du skal kjøre møkk er; temperaturer under 10 grader, lite vind, overskyet og bittelitt yr. Unngå å kjøre møkk hvis det er utsikter til store mengder regn, fordi det da er fare for utvasking på sandjord, og leirjord er risikoen for denitrifikasjon stor. DVS at nitratet omdannes i og stikker av til himmels, fordi jorden blir vannmettet.

Husdyrgjødsla kan i de tidligste områdene starte i slutten av mars eller før, jeg vet at i skrivende stund kjøres det husdyrgjødsel på Jæren. Kjør på arealer som skal beites først. Har du tilgang til andre gjødselslag enn gjødsel fra det dyrerslaget som skal beite på beitene bør du prioritere denne gjødsla på beitene for å unngå smitte.


Sjekk kløverprosenten på de eldre arealene

I andre og tredje års eng er effekten av husdyrgjødsel veldig avhengig av kløverprosenten. Det er vanskelig å vurdere kløverinnholdet tidlig om våren, så gjør det til en vane å vurdere kløverprosenten på høsten, og bruk den viten når du husdyrgjødsla skal fordeles på våren, vi ber også om det i skiftenoteringen du får fra oss. Hvis det er lav kløverprosent, får du en god effekt av å tilføre 8 kg N / daa til første slått og 4 kg N / daa til andre slått.

En eldre eng med god kløverbestand betaler lite for nitrogenet i husdyrgjødsla til første slått, og nesten ikke noe til andre slått, men til gjengjeld er det god effekt av tilførsel av svovel og kalium. Det har effekt å tilføre inntil 4 Kg / daa for å «starte» enga på våren.


Svovel og kalium

Mange økologiske enger mangler svovel på våren til første slått, og det gjelder både unge og eldre enger. Svovelet som tilføres via husdyrgjødsel, er stort sett utilgjengelig for planten på våren. Svovlet fra husdyrgjødsla er bundet i jorda og i gjødsla, og vil frigis utover sesongen når jorda blir varmere. Vi har sett på mineralanalyser av økologisk grovfôr og vi ser at det mangler svovel i mange økoenger.

Svovelinnholdet skal ligge på 2gr / kg ts, så ved å tilføre 1,5 – 2,0 kg S på våren vil du unngå mangel i fôret.

Har du kaliumtall under 6 i jordprøvene så vil det også ha en effekt å tilføre kalium. Både kali og svovelmangel vil først og fremst gå utover kløveren, da den er mer følsom en graset for mangel. Tar du mineralanalyser av førsteslått så ser du om du har mangler.

Kløver har brukt for kalsium og svovel

En kløverrik eng øker mulighetene for å høste mer protein. En forutsetning for dette er at jorda inneholder nok plantetilgjengelig kalsium og svovel, siden disse næringsstoffene spiller en stor rolle for dannelsen av rotknoller. Desto mer plantetilgjengelig kalsium det er i jorda, desto flere rotknoller kan planta danne. Ved hjelp av disse rotknollene kan kløveren fiksere nitrogen fra luften i jorda. Og til den prosessen brukes det svovel. Så uten plantetilgjengelig svovel skjer det ingen N-fixering.

Jord- og husdyrgjødselanalyser

Leir-jord inneholder mye kalium, mens på grovkorna sandjord kan kalium lett bli en avlingsbegrensende faktor.

Med ferske jordprøver, får du et godt begrep om hvorvidt det er en buffer i jord. Dessuten vil det være veldig smart å få tatt ut en analyse av husdyrgjødsel før du kjører den ut. Da har du kontroll på hva du gjødsler med av både nitrogen, fosfor og kalium.

Har du et lavt kalium innhold i fôret ditt, vil også husdyrgjødsla ha lavere verdier enn normen. Som en tommelfingerregel brukes det 25 kg Kalium/1000 kg/ts du høster.

Artikkelen er skrevet av Lisbeth K. Knudsen, planterådgiver Økologirådgiving Danmark.

Oversatt og bearbeidet av Stein Jørgensen, NLR Innlandet.