Både hundekjeks og høymole produserer småplanter omkring morplanta. Med lukinga i rotlausveka får du opp den øverste delen av rota som produserer nye avleggarar og i tillegg fjerner du blomsterstengelen og hindrar frøspreing. Store røter av fleirårige ugras må fjernast i åkeren. Du skaffar deg eit problem om du lar dei ligge å gro seg fast igjen. Dekkvekst skygger og hindrar ugras, men kraftige ugrasrøter har mykje energi og vil ta opp konkurransen.

Bildet øverst viser høymole frå gamle planter i ny eng (Foto: Ragnhild Renna, NLR NN)

Les meir her:

Hoymole Bysveen L nr 2 2014

Hundekjeksmorplante med nye smaplanter Foto Ragnhild Renna
Hundekjeksmorplante med nye småplanter. Foto: Ragnhild Renna, NLR NN
Rotlausveka Foto Ragnhild Renna
Rotlausveka, f.v; høymole, hundekjeks, løvetann. Foto: Ragnhild Renna, NLR NN