Vi har nå fått anledning til å publisere disse presentasjonene, som inneholder mye godt fagstoff mht sjukdommer i disse kulturene.
Stoffet er bygd opp slik at du får en presentasjon av sjukdommenes biologi og så tanker om en forebyggende strategi og bekjemping.

Kurset ble støttet økonomisk av Vestfold og Telemark Fylkeskommune.