Faxe Foto Sigbjorn Leidal
Faxe har fått noe misfarging etter 14 dagers lagring, der en kan se noe mørkfarging. Etter 14 dagers lagring så Folva ganske fin ut, men det hadde trukket væske ut som flyter mellom knollene i posen. Solist ser fortsatt bra ut etter 14 dagers lagring på kjøle.
Folva Foto Sigbjorn Leidal
Faxe har fått noe misfarging etter 14 dagers lagring, der en kan se noe mørkfarging. Etter 14 dagers lagring så Folva ganske fin ut, men det hadde trukket væske ut som flyter mellom knollene i posen. Solist ser fortsatt bra ut etter 14 dagers lagring på kjøle.
Solist Foto Sigbjorn Leidal
Faxe har fått noe misfarging etter 14 dagers lagring, der en kan se noe mørkfarging. Etter 14 dagers lagring så Folva ganske fin ut, men det hadde trukket væske ut som flyter mellom knollene i posen. Solist ser fortsatt bra ut etter 14 dagers lagring på kjøle.

I feltforsøket i 2021 var det 14 sorter og tre gjentak. Feltet blei vatna gjennom sesongen. Riset blei stygt i løpet av juli på grunn av sikader og andre sugende insekter. Dette prega i liten grad de tidlige sortene, mens avlingene på seine sorter blei redusert. Derfor kom ikke sortene med høyest tørråteresistens best ut dette året. Solist, Evolution og Hassel gav bra totalavling, men en del overstørrelse. På disse sortene kunne vi ha knust riset og avslutta veksten tidligere for å få mindre overstørrelse. En ting som utmerker seg er det høge tørrstoffinnholdet i Van Gogh (27,3 %). Det er ofte forbundet med god smak, men ei utfordring når poteten skal råskrelles.

Blant de tidlige sortene var det generelt lite feil, og aller minst kvalitetsfeil på Solist. På de seine sortene var det mer feil, Fakse hadde minst feil. Erika og G07-1467 hadde mye feil.

Egna til råskrelling

En sort som skal være egna til skrelling må ha en rund eller rundoval form og grunne groøyne slik at skrellesvinnet blir minimalt. Poteten må også være sterk mot enzymatisk mørkfarging slik at poteten presenter seg fint etter skrelling.

Etter sortering og visuell bedømming ble sortene Solist, Colomba, Nansen, Van Gogh, Fakse og Folva valgt ut til testskrelling i anlegget til Kjøkkenservice industrier.

Fakse var begge årene den sorten som hadde minst skrellesvinn. Solist, som ikke var med i 2020. gav nesten like lite svinn som Fakse. Nansen har fine knoller, men fikk veldig dårlig utbytte på grunn av rust innvendig (jordboende virus) slik at mange knoller blei kasta. På Folva var det noe indre defekter. Totalt sett når en ser på avling i felt og skrellesvinn ser det ut som Fakse og Solist er sortene som har størst potensiale. Van Gogh gjorde det brukbart i 2020 i skrellinga, men den har en tendens til å få veldig høyt tørrstoff, 27,3 % i 2021. Det er ingen fordel når den skal råskrelles og seinere kokes. Høgt tørrstoff gir ofte mer støtblått.

Etter skrelling blei poteten vakuumert og lagt inn på kjøl. Etter 14 dager blei poteten igjen tatt fram og vurdert. Solist presenterte seg aller best etter lagring. Fine kvite knoller uten væske rundt knollene.

Van Gogh presenterte seg nesten like fint. Den er mye brukt til skrelling i Nord-Norge. Med en kortere vekstsesong oppnås ikke like høyt tørrstoff som her i sør. Det blei ikke utført koketest i dette forsøket, men det er sannsynlig at denne sorten med over 27 % tørrstoff hadde kokt i stykker.

Colomba så nokså fin ut, men det hadde trukket væske ut av knollene så det var blitt væske i vakuumposen. Folva var nokså lik som Colomba med litt væsking.

Etter 14 dagers lagring så Folva ganske fin ut, men det hadde trukket væske ut som flyter mellom knollene i posen

Fakse presenterte seg dårligst av de testa sortene. Den hadde fått noe misfarging, selv om det er en mye brukt sort til skrelling. Den umiddelbare konklusjonen er at dette er en svakhet i sorten til skrelling. Mørkfarginga kan også være forårsaka av svak kaliumtilgang. Vi kan heller ikke utelukke dårlig vakuumering, uten at det var synlig ved registrering.

Faxe har fått noe misfarging etter 14 dagers lagring, der en kan se noe mørkfarging.

Nansen så fin ut etter vakuumering, men med stort skrellesvinn og rust, er den lite aktuell.

Etter to års utprøving er Solist den sorten som har gitt størst avling av fin skrellekvalitet.

Okopot graf 1
Figur 1: Avling i økologisk potetfelt Lyngdal sortert etter størrelse 2021. Figur 2: Kvalitetsfeil i sortene i økologisk potetfelt Lyngdal 2021. Figur 3:På forhånd var nøyaktig 10 kg ferdig sortert potet veid opp og kjørt gjennom anlegget til Kjøkkenservice industrier. Poteten blei veid etter skrelling. Skrellesvinn var mellom 29,5 og 46 % i 2021, mens det i 2020 var noe jevnere.
Okopot graf 2
Figur 1: Avling i økologisk potetfelt Lyngdal sortert etter størrelse 2021. Figur 2: Kvalitetsfeil i sortene i økologisk potetfelt Lyngdal 2021. Figur 3:På forhånd var nøyaktig 10 kg ferdig sortert potet veid opp og kjørt gjennom anlegget til Kjøkkenservice industrier. Poteten blei veid etter skrelling. Skrellesvinn var mellom 29,5 og 46 % i 2021, mens det i 2020 var noe jevnere.
Okopot graf 3
Figur 1: Avling i økologisk potetfelt Lyngdal sortert etter størrelse 2021. Figur 2: Kvalitetsfeil i sortene i økologisk potetfelt Lyngdal 2021. Figur 3:På forhånd var nøyaktig 10 kg ferdig sortert potet veid opp og kjørt gjennom anlegget til Kjøkkenservice industrier. Poteten blei veid etter skrelling. Skrellesvinn var mellom 29,5 og 46 % i 2021, mens det i 2020 var noe jevnere.