Prosjektet "Norskprodusert økologisk fôrprotein til svin" (NØFF) ledes av NIBIO og skal fremskaffe og formidle kunnskap om norsk produksjon av økologisk fôr som vil bidra til å sikre proteinforsyningen i økologisk svinehold i henhold til nytt regelverk fra juni 2022. Prosjektet har intervjuet Torbjørn Lund som driver Bjørnstad gård i Rakkestad og er daglig leder i Norsk Økoraps AS.

I intervjuet beskriver Lund sin egen produksjon og det er laget en serie korte videoer som tar for seg ulike temaer om dyrking av økologisk høstraps.

Les mer og se videoene hos Agropub!

Om Prosjektet "Norskprodusert økologisk fôrprotein til svin"