De tidligste åkerbønnesortene gir lavere avling og dekker dårligere mot ugras enn de seinere sortene. Forsøk fra 2020 og 2021 viser sikker avlingsøkning for å øke såmengden fra 60 til 80 og videre til 100 frø per kvadratmeter.

Les artikkelen.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 8 (2). Jord- og plantekultur 2022. Side 140 - 143.