Sjokoladeflekk er den største trussel i denne veksten i Norge. Sjukdommen er forårsaket av ulike Botrytis arter, og angriper både stenger og blad. Angrep like før eller i blomstringen kan gi total skade. Plantene tvangsmodnes, og frøet blir deformert med mørke flekker.

Bønnebladflekk (Ascochyta fabae) er en annen sjukdom som angriper stengel og blad.

Begge sjukdommene kan overføres med smittet frø eller fra planterester. Friske såfrø og vekstskifte er to gode tiltak mot disse to sjukdommene.

Sjukdomsangrepene var relativt lave i 2022 fordi værforholdene ikke var gunstige for soppene i store deler av sesongen. Flere av de aktuelle midlene hadde god effekt mot sjokoladeflekk ved lave angrep, og behandlingstidspunktet påvirket lite effekten av behandlingene. Forsøkene fortsetter.

Les artikkelen!