Vårgjødslinga i høstraps bestemmes ved innvintring. Hvor mye nitrogen (N) plantene tar opp i høst og hvor godt plantene har utvikla seg bestemmer N-gjødslinga til våren. Dette må vurderes om høsten ved innvintring, til våren når bladene er borte er det for seint. Vurderinga gjøres ved å klippe og veie planter på en kvadratmeter.

Kombinerer du vektene med CropSat-satellittbilder, har du mulighet til å gjødsle variabelt til våren og slik få best utnyttelse av gjødsla. Dette er svært nyttig sjøl om man ikke har mulighet til å kjøre med variabel gjødsling basert på styrefiler. Før man går ut for å klippe er det fornuftig å kikke på kartet i Cropsat for å få et bilde på variasjonen på arealet. Velg satellittbilder som er tatt i løpet av oktober. Pass på så det ikke er skyer som forstyrrer. Bilder tatt i november og desember er påvirka av lav sol, som kan gi feil måling av biomasse.

Utstyr til veiing av hostraps
For å ta ut en veieprøve, trenger du: en tommestokk for måle ut 1 m2, hagesaks, pose , vekt, for eksempel koffertvekt.

Slik gjør du:

  1. Finn kart over skiftet i Cropsat (evt. Atfarm)
  2. Klipp 1m2 rapsplanter ved innvintring, klippes ved jordoverflata.
  3. Vei massen i en pose. En koffertvekt fungerer ypperlig å ha med seg.
  4. Vurder hvor mye nitrogen som kan være mineralisert i løpet av sesong og blitt tilgjengelig for rapsen – et sted mellom 2 og 4 kg N/daa er ikke unormalt, men dette må vurderes ut fra forgrøde, jordtype og erfaring.
  5. Vurder avlingspotensialet. Er plantene kraftige er potensialet større enn om plantene er små. Potensialet er det som er realistisk å oppnå, ikke det man ønsker seg.
  6. Bruk kalkulatoren på Svensk Raps sine sider (NB! Den beregner i hektar)

Gjør denne operasjonen flere plasser på skiftet, gjerne på områder som er bra og områder som er mindre bra. Dette gir et utgangspunkt for å vurdere hvordan behovet varierer. Tallene man får ut av Svensk raps sin kalkulator kan settes inn i Cropsat eller Atfarm for å få en styringsfil for variabel gjødsling. Det er også mulig å hente ut et tildelingskart som kan brukes manuelt dersom man ikke har mulighet til å gjødsle etter en styringsfil.

I noen tilfeller er det registrert at kalkulatoren vurderer behovet for nitrogen på våren til å være null. Fra Sverige har de erfaring med at dette faktisk er tilfelle. Store kraftige planter har bygd seg opp så godt på høsten at de trenger begrensa eller ikke noe nitrogen om våren. Det er dog viktig å ha i bakhode at kalkulatoren til Svensk Raps er basert på svenske priser. Like vel er det mye bedre å ta en beslutning på bakgrunn av disse veiingene, enn å stikke fingeren i lufta!

Hostraps HE Torp H18 10
Kraftige rapsplanter gir mindre behov for gjødsel til våren. Før bladene forsvinner til vinteren, kan man ta ut en veieprøve å få et estimat på vårens gjødselbehov. Foto: Ingvild Evju