Ertevikleren gjør skade ved at larvene gnager seg inn i belgen og gnager hull i ertene. De kan gjøre stor skade på avlingen og forringe kvaliteten på høstet vare. Ertevikleren er en sommerfugl som er ca. 15 mm stor og har en gråbrunfarge. Den har 1 generasjon i året.

Den overvintrer i jorda i en kokkong som den forpupper seg i, svermer og legger egg på bladene i juni og juli. Det er størst fare for angrep i områder hvor det har vært dyrket erter forrige år.

En metode er å gå ut i erteåkeren å se om en har svermende erteviklere. Ertevikleren flyr raskt mellom plante til plante.

Eventuell kjemisk behandling må skje på larvestadiet før de borer seg inn i belgen. Aktuelt middel er Maverick Vita 15-20 ml pr daa. Maverick Vita er skånsom mot bier og nytteinnsekter.