Han er kornrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet, og har i en lengre periode brukt VIPS (Varsling i planteskadegjørere) sin ugrasmodell i forkant av markdager og gårdsbesøk.

– Vi har testet ugrasmodellen i VIPS i forsøk i flere år, og behandlingsalternativene som blir foreslått står seg i de aller fleste tilfellene veldig godt. Jeg kan trygt anbefale kornprodusenter å prøve ut VIPS ugras denne sesongen, sier Solberg.

Se hvordan du bruker VIPS ugras på mobilen

Registrer bruker

Før du kan ta verktøyet i bruk, må du registrere en bruker med ditt organisasjonsnummer. Dette er gratis, og gir deg muligheten til å lagre beregninger og alternativer til senere bruk.

Harald Solberg mener at behandlingene som modellen foreslår, er trygge å bruke.

– De beregningsalternativene som kommer fram i modellen, er kvalitetssikret fra forskere både i Danmark og Norge, sier rådgiveren.

VIPS-Ugras 2.0

Les hvordan beslutningsstøtteverktøyet fungerer
3 A7 A2323
Ved å legge inn mengden ugras av ulike arter, kan VIPS-Ugras 2.0 komme med forslag til middel, dose og blandinger for en tilfredsstillende god bekjempelse. FOTO: Morten Livenengen

Lær deg ugrasene dine

Beslutningsstøtteverktøyet krever at du legger inn antall ugras per kvadratmeter av hvert ugras. Allikevel mener rådgiveren det ikke er nødvendig å lære seg floraen fra perm til perm.

– Du kommer langt med å lære deg de fem vanligste ugrasene på din gård. Ugrasfloraen endrer seg ikke fra år til år, men antallet av hver art kan svinge med året, sier Solberg.

3 A7 A2310
Du må ut på jordet og telle ugras av ulike arter. Harald Solberg anbefaler å lære seg de fem vanligste ugrasartene på din gård. FOTO: Morten Livenengen